Visa allt om Brogårdens Växtodling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 102 4 349 4 791 4 700 4 643 3 787 3 691 4 043 3 497 2 461
Övrig omsättning 1 282 1 233 1 145 1 155 885 885 1 108 716 786 892
Rörelseresultat (EBIT) 34 -210 369 116 230 34 124 -63 384 -16
Resultat efter finansnetto 9 -257 350 90 198 13 183 -71 262 39
Årets resultat 9 9 2 41 78 11 178 -71 262 39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 526 3 906 4 426 2 148 2 144 1 963 1 805 1 652 1 645 1 617
Omsättningstillgångar 740 688 1 408 1 355 1 041 1 479 1 201 1 609 1 495 1 455
Tillgångar 4 266 4 593 5 834 3 503 3 185 3 441 3 006 3 261 3 140 3 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 681 672 663 661 620 542 583 405 477 253
Obeskattade reserver 211 211 477 130 94 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 428 2 007 3 119 967 1 096 1 235 1 343 1 483 1 603 1 358
Kortfristiga skulder 1 946 1 703 1 575 1 746 1 375 1 665 1 080 1 373 1 060 1 461
Skulder och eget kapital 4 266 4 593 5 834 3 503 3 185 3 441 3 006 3 261 3 140 3 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 180 251 194 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 721 572 649 744 517 394 174 127 466 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 253 156 200 241 194 220 188 114 173 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 52 0 0 38
Omsättning 5 384 5 582 5 936 5 855 5 528 4 672 4 799 4 759 4 283 3 353
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 367 1 450 1 597 1 567 1 548 1 262 1 846 2 022 1 749 1 231
Personalkostnader per anställd (tkr) 327 243 285 330 240 270 308 218 321 268
Rörelseresultat, EBITDA 726 460 797 255 347 77 155 -59 385 -16
Nettoomsättningförändring -5,68% -9,23% 1,94% 1,23% 22,60% 2,60% -8,71% 15,61% 42,10% -%
Du Pont-modellen 1,36% -3,94% 6,72% 3,68% 8,32% 1,74% 7,05% -0,71% 12,83% 2,67%
Vinstmarginal 1,41% -4,16% 8,18% 2,74% 5,71% 1,58% 5,74% -0,57% 11,52% 3,33%
Bruttovinstmarginal 61,82% 51,00% 63,83% 61,98% 56,04% 58,07% 49,25% 52,88% 60,22% 56,12%
Rörelsekapital/omsättning -29,40% -23,34% -3,49% -8,32% -7,19% -4,91% 3,28% 5,84% 12,44% -0,24%
Soliditet 19,82% 18,21% 17,74% 21,60% 21,64% 15,75% 19,39% 12,42% 15,19% 8,24%
Kassalikviditet 29,86% 35,41% 77,52% 66,15% 64,73% 77,60% 101,30% 108,67% 130,94% 88,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...