Visa allt om Ringbergs Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Ringbergs Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 428 11 965 18 516 18 446 21 419 22 851 15 786 12 089 10 831 7 652
Övrig omsättning 96 36 30 1 20 14 4 38 99 38
Rörelseresultat (EBIT) 2 040 2 930 3 070 4 168 -362 3 446 6 483 -5 722 -522 1 811
Resultat efter finansnetto 2 013 2 924 3 210 4 224 -116 3 364 6 831 -6 098 -909 1 956
Årets resultat 3 074 1 691 1 818 2 329 175 1 870 6 598 -6 098 -881 1 405
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 318 1 839 1 874 2 143 2 343 1 407 1 369 1 018 1 519 419
Omsättningstillgångar 25 664 26 504 24 590 22 607 19 790 21 792 20 101 15 676 22 355 21 079
Tillgångar 28 983 28 343 26 465 24 750 22 133 23 199 21 470 16 693 23 874 21 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 827 23 552 22 461 21 243 19 515 19 939 18 519 12 121 18 820 18 937
Obeskattade reserver 1 266 3 205 2 464 1 624 567 858 19 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 000 2 113 1 997 1 716
Kortfristiga skulder 1 890 1 586 1 539 1 883 2 051 2 402 1 932 2 459 3 058 844
Skulder och eget kapital 28 983 28 343 26 465 24 750 22 133 23 199 21 470 16 693 23 874 21 499
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 200 197 217 244 122
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 503 506 525 630 844 549 610 287 6 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 152 107 129 188 285 192 199 169 133 48
Utdelning till aktieägare 800 800 600 600 600 600 450 200 600 870
Omsättning 9 524 12 001 18 546 18 447 21 439 22 865 15 790 12 127 10 930 7 690
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 4 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 143 3 988 6 172 6 149 5 355 5 713 3 947 4 030 5 416 7 652
Personalkostnader per anställd (tkr) 222 207 223 278 287 238 256 229 192 193
Rörelseresultat, EBITDA 2 061 2 965 3 127 4 228 -298 3 510 6 541 -5 675 -445 1 821
Nettoomsättningförändring -21,20% -35,38% 0,38% -13,88% -6,27% 44,75% 30,58% 11,61% 41,54% -%
Du Pont-modellen 7,27% 10,65% 12,48% 17,45% -0,09% 14,89% 32,24% -33,98% -2,93% 9,10%
Vinstmarginal 22,34% 25,23% 17,83% 23,42% -0,09% 15,12% 43,85% -46,93% -6,45% 25,58%
Bruttovinstmarginal 35,55% 36,07% 26,47% 33,75% 7,85% 22,38% 52,00% -35,83% 1,37% 28,15%
Rörelsekapital/omsättning 252,16% 208,26% 124,49% 112,35% 82,82% 84,85% 115,10% 109,33% 178,16% 264,44%
Soliditet 92,52% 91,92% 92,13% 90,67% 90,06% 88,67% 86,32% 72,61% 78,83% 88,09%
Kassalikviditet 215,34% 454,85% 423,59% 234,94% 177,91% 107,87% 100,05% 105,16% 98,56% 103,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...