Visa allt om Hallberg & Hallberg Skadereglering AB
Visa allt om Hallberg & Hallberg Skadereglering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 696 1 666 2 037 2 059 2 152 3 157 4 895 5 483 6 338 6 155
Övrig omsättning 1 16 219 28 21 21 220 285 81 40
Rörelseresultat (EBIT) 368 157 8 -33 30 6 -374 302 200 547
Resultat efter finansnetto 376 92 13 4 -4 9 -372 240 370 548
Årets resultat 292 54 8 2 193 34 4 375 435 479
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 434 457 560 603 601 638 693 799 787 756
Omsättningstillgångar 1 538 1 244 1 084 1 016 979 1 171 2 067 2 506 2 916 3 061
Tillgångar 1 971 1 701 1 644 1 619 1 579 1 809 2 761 3 305 3 703 3 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 652 1 359 1 305 1 297 1 296 1 102 1 368 1 664 1 689 1 254
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 286 329 717 1 056 1 299
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 320 341 339 322 284 421 1 063 924 958 1 263
Skulder och eget kapital 1 971 1 701 1 644 1 619 1 579 1 809 2 761 3 305 3 703 3 816
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 135 270 203 34 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 377 341 764 660 578 899 1 582 1 320 1 566 1 604
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 295 277 443 398 475 632 899 862 896 880
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 300 400 0
Omsättning 1 697 1 682 2 256 2 087 2 173 3 178 5 115 5 768 6 419 6 195
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 4 4 4 4 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 848 833 509 515 538 789 816 914 905 879
Personalkostnader per anställd (tkr) 363 318 308 267 266 423 465 411 373 393
Rörelseresultat, EBITDA 392 187 51 16 89 95 -244 442 349 769
Nettoomsättningförändring 1,80% -18,21% -1,07% -4,32% -31,83% -35,51% -10,72% -13,49% 2,97% -%
Du Pont-modellen 19,08% 9,82% 0,79% 0,25% 2,60% 0,50% -13,40% 10,26% 10,02% 14,36%
Vinstmarginal 22,17% 10,02% 0,64% 0,19% 1,91% 0,29% -7,56% 6,18% 5,85% 8,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,82% 54,20% 36,57% 33,71% 32,30% 23,76% 20,51% 28,85% 30,89% 29,21%
Soliditet 83,82% 79,89% 79,38% 80,11% 82,08% 72,57% 58,33% 65,97% 66,14% 57,37%
Kassalikviditet 480,63% 364,81% 319,76% 315,53% 344,72% 278,15% 194,45% 271,21% 304,38% 242,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...