Visa allt om David Lones Aktiebolag
Visa allt om David Lones Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 130 50 135 45 84 86 222 54 159
Övrig omsättning 1 000 - 72 82 52 24 - - 1 018 792
Rörelseresultat (EBIT) 825 -69 -93 -105 -117 -115 -200 -345 50 -200
Resultat efter finansnetto 809 -129 -153 -161 -190 97 -440 -385 -76 -348
Årets resultat 809 -129 -153 -161 -190 97 -440 -385 -76 -348
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 135 3 142 3 150 2 033
Omsättningstillgångar 1 012 126 221 404 571 1 232 239 518 929 2 156
Tillgångar 1 012 2 126 2 221 2 404 2 571 3 232 3 374 3 660 4 078 4 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 972 964 1 093 1 246 1 407 1 597 1 500 1 941 2 325 2 402
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 000 1 000 1 000 1 480 1 487 1 493 1 502 1 599
Kortfristiga skulder 40 1 162 129 158 164 156 387 227 251 188
Skulder och eget kapital 1 012 2 126 2 221 2 404 2 571 3 232 3 374 3 660 4 078 4 189
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 045 130 122 217 97 108 86 222 1 072 951
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 111 27 80
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 23 24 32
Rörelseresultat, EBITDA 825 -69 -93 -105 -117 -109 -192 -337 61 -187
Nettoomsättningförändring -65,38% 160,00% -62,96% 200,00% -46,43% -2,33% -61,26% 311,11% -66,04% -%
Du Pont-modellen 81,52% -3,25% -4,19% -4,20% -4,24% 4,92% -5,90% -8,85% 1,86% -4,46%
Vinstmarginal 1 833,33% -53,08% -186,00% -74,81% -242,22% 189,29% -231,40% -145,95% 140,74% -117,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 92,00% 38,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 160,00% -796,92% 184,00% 182,22% 904,44% 1 280,95% -172,09% 131,08% 1 255,56% 1 237,74%
Soliditet 96,05% 45,34% 49,21% 51,83% 54,73% 49,41% 44,46% 53,03% 57,01% 57,34%
Kassalikviditet 2 530,00% 10,84% 171,32% 255,70% 348,17% 789,74% 61,76% 228,19% 370,12% 492,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...