Visa allt om Cedern Hälso- & Sjukvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 87 1 442 1 463 1 518 1 500
Övrig omsättning - - - - - 2 2 451 189 143 158
Rörelseresultat (EBIT) -594 -7 -9 -145 -46 -318 2 496 100 222 254
Resultat efter finansnetto -534 -70 4 -127 -130 -324 2 496 99 224 255
Årets resultat -299 -70 1 -126 -57 -22 1 368 90 416 220
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 979 979 1 108 1 205 14 1 364 1 304 1 319
Omsättningstillgångar 1 299 1 549 636 919 923 1 196 3 654 426 675 846
Tillgångar 1 299 1 549 1 615 1 898 2 031 2 401 3 668 1 790 1 979 2 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 775 1 074 1 294 1 442 1 711 1 767 2 589 1 311 1 636 1 440
Obeskattade reserver 0 299 299 299 301 330 632 3 40 397
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 458 171 17 154 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 5 5 3 20 304 447 476 303 328
Skulder och eget kapital 1 299 1 549 1 615 1 898 2 031 2 401 3 668 1 790 1 979 2 165
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 225 773 844 801 783
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 77 253 331 336 327
Utdelning till aktieägare 583 150 150 150 0 0 800 90 415 220
Omsättning 0 0 0 0 0 89 3 893 1 652 1 661 1 658
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 87 721 732 759 750
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 302 513 588 569 555
Rörelseresultat, EBITDA -594 -7 -9 -136 -44 -316 2 498 129 249 283
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -93,97% -1,44% -3,62% 1,20% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -13,24% 68,08% 5,59% 11,32% 11,78%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -365,52% 173,16% 6,84% 14,76% 17,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 97,57% 96,58% 96,18% 95,93%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 1 025,29% 222,40% -3,42% 24,51% 34,53%
Soliditet 59,66% 84,39% 94,56% 87,58% 95,17% 83,72% 83,28% 73,36% 84,12% 79,72%
Kassalikviditet 1 968,18% 30 980,00% 12 720,00% 30 633,33% 4 615,00% 393,42% 817,45% 87,18% 219,14% 253,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...