Visa allt om Öhman & Söderström Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Öhman & Söderström Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 106 81 54 293 555 354 448 968 1 276 950
Övrig omsättning 75 - - - - - - 10 49 -
Rörelseresultat (EBIT) 84 -51 -89 -4 45 -26 -195 -149 344 -48
Resultat efter finansnetto 66 -72 -111 -28 25 -43 -214 -170 330 -58
Årets resultat 66 -72 -111 -28 25 -43 -214 -34 155 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 30 56 83 113 142 230 323 369 35
Omsättningstillgångar 25 61 99 132 206 166 167 356 631 253
Tillgångar 25 92 155 216 319 308 397 678 1 000 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -199 -265 -193 -82 -54 -79 -36 179 242 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 146 196 218 212 261 329 297 234 53
Kortfristiga skulder 174 210 153 80 161 126 104 203 388 148
Skulder och eget kapital 25 92 155 216 319 308 397 678 1 000 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 24 67 184 107 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 15 110 6 21 21 22 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 7 15 45 23 60 99 72 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Omsättning 181 81 54 293 555 354 448 978 1 325 950
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 54 293 555 354 448 968 1 276 950
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 7 43 188 65 161 309 202 287
Rörelseresultat, EBITDA 84 -26 -62 25 74 56 -109 -64 373 -33
Nettoomsättningförändring 30,86% 50,00% -81,57% -47,21% 56,78% -20,98% -53,72% -24,14% 34,32% -%
Du Pont-modellen 336,00% -55,43% -57,42% -1,85% 14,42% -8,44% -49,12% -21,98% 34,40% -16,67%
Vinstmarginal 79,25% -62,96% -164,81% -1,37% 8,29% -7,34% -43,53% -15,39% 26,96% -5,05%
Bruttovinstmarginal 55,66% 44,44% 7,41% 61,09% 77,12% 74,58% 70,09% 43,70% 56,11% 47,89%
Rörelsekapital/omsättning -140,57% -183,95% -100,00% 17,75% 8,11% 11,30% 14,06% 15,81% 19,04% 11,05%
Soliditet -796,00% -288,04% -124,52% -37,96% -16,93% -25,65% -9,07% 26,40% 33,92% 30,56%
Kassalikviditet 14,37% 8,57% 15,03% 21,25% 19,25% 18,25% 47,12% 116,26% 130,41% 70,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...