Visa allt om Rydöfors AB
Visa allt om Rydöfors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 25 4 115 2 161 415 811 778
Övrig omsättning - - - - 13 - - - - 64
Rörelseresultat (EBIT) -13 -18 -10 1 -71 28 2 083 275 632 657
Resultat efter finansnetto -7 -14 10 20 -42 30 2 095 275 642 657
Årets resultat 299 42 38 13 35 14 1 160 143 347 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 8 13 18 5
Omsättningstillgångar 654 861 1 014 1 047 1 285 2 289 2 854 582 963 879
Tillgångar 654 861 1 014 1 047 1 285 2 293 2 862 596 981 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 285 342 305 542 607 1 283 263 527 579
Obeskattade reserver 148 539 609 650 650 750 751 234 164 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 28 52 74 98 117 0 0 0 110
Kortfristiga skulder 62 10 10 18 -5 819 828 99 290 189
Skulder och eget kapital 654 861 1 014 1 047 1 285 2 293 2 862 596 981 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 310 150 0 0 250 0 600 0 0 0
Omsättning 0 0 0 25 17 115 2 161 415 811 842
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -18 -10 1 -67 32 2 088 280 639 663
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 525,00% -96,52% -94,68% 420,72% -48,83% 4,24% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 1,91% -3,04% 1,31% 73,27% 46,48% 65,44% 74,66%
Vinstmarginal -% -% -% 80,00% -975,00% 26,09% 97,04% 66,75% 79,16% 84,83%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 4 116,00% 32 250,00% 1 278,26% 93,75% 116,39% 82,98% 88,69%
Soliditet 84,01% 81,93% 80,57% 74,89% 79,46% 50,58% 64,17% 72,40% 65,76% 65,90%
Kassalikviditet 1 054,84% 8 610,00% 10 140,00% 5 816,67% -% 279,49% 344,69% 587,88% 332,07% 465,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...