Visa allt om Blackwing International AB
Visa allt om Blackwing International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 399 900 1 697 1 655 1 458 668 347 302 161 102
Övrig omsättning 156 275 290 564 329 429 497 427 335 242
Rörelseresultat (EBIT) 106 31 20 267 164 -42 211 14 -81 -311
Resultat efter finansnetto 114 33 25 278 164 -4 308 -24 -106 -296
Årets resultat 65 23 19 149 128 17 273 -24 -106 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 050 998 1 188 1 199 1 153 299 346 453 440 520
Omsättningstillgångar 1 292 1 437 1 637 1 643 1 248 1 055 1 229 727 879 1 037
Tillgångar 2 342 2 436 2 826 2 842 2 402 1 354 1 575 1 180 1 319 1 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 865 1 901 1 878 1 859 1 855 1 115 1 296 1 024 1 139 1 399
Obeskattade reserver 101 72 72 72 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 376 464 876 911 547 239 279 156 179 157
Skulder och eget kapital 2 342 2 436 2 826 2 842 2 402 1 354 1 575 1 180 1 319 1 557
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 384 65 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 213 261 722 809 684 0 0 39 0 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 48 277 250 235 160 20 13 0 39
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 145 235 199 0 92 154
Omsättning 555 1 175 1 987 2 219 1 787 1 097 844 729 496 344
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 200 450 849 1 655 1 458 668 - - - 102
Personalkostnader per anställd (tkr) 118 155 503 1 074 936 570 - - - 149
Rörelseresultat, EBITDA 111 96 101 338 203 5 329 202 133 -116
Nettoomsättningförändring -55,67% -46,97% 2,54% 13,51% 118,26% 92,51% 14,90% 87,58% 57,84% -%
Du Pont-modellen 4,87% 1,35% 0,96% 9,78% 6,91% -0,22% 19,62% 2,88% -5,23% -18,88%
Vinstmarginal 28,57% 3,67% 1,59% 16,80% 11,39% -0,45% 89,05% 11,26% -42,86% -288,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 59,00% 100,00% 100,00% 90,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 229,57% 108,11% 44,84% 44,23% 48,08% 122,16% 273,78% 189,07% 434,78% 862,75%
Soliditet 83,00% 80,34% 68,44% 67,28% 77,23% 82,35% 82,29% 86,78% 86,35% 89,85%
Kassalikviditet 343,62% 309,70% 144,75% 180,35% 228,15% 441,42% 440,50% 466,03% 491,06% 660,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...