Visa allt om Erik Zetterberg Design AB
Visa allt om Erik Zetterberg Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 15 133 1 602 743 605 817 1 156 474 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -46 -226 675 178 -64 -178 213 53 -19
Resultat efter finansnetto -16 -50 -225 675 178 -70 -179 215 53 -19
Årets resultat -16 -50 -79 447 96 -70 -179 143 35 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 58 82 75 108 80 50 44 0
Omsättningstillgångar 26 58 308 1 455 622 198 453 565 264 60
Tillgångar 66 98 366 1 537 697 306 533 615 309 60
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 70 100 593 146 50 53 232 89 54
Obeskattade reserver 0 0 0 146 46 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 28 266 798 506 256 479 383 220 6
Skulder och eget kapital 66 98 366 1 537 697 306 533 615 309 60
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 340 113 230 360 360 120 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 7 12 89 198 98 98 143 124 40 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 294 0 0 0 110 0 0
Omsättning 0 15 133 1 602 743 605 817 1 156 474 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 133 1 602 743 605 817 1 156 474 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 89 552 199 334 559 523 181 -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -29 -201 710 210 -51 -144 235 72 -19
Nettoomsättningförändring -100,00% -88,72% -91,70% 115,61% 22,81% -25,95% -29,33% 143,88% -% -%
Du Pont-modellen -% -46,94% -60,38% 43,98% 25,54% -20,59% -33,21% 35,12% 17,15% -%
Vinstmarginal -% -306,67% -166,17% 42,20% 23,96% -10,41% -21,66% 18,69% 11,18% -%
Bruttovinstmarginal -% 60,00% 76,69% 89,83% 84,79% 79,50% 80,54% 92,56% 90,51% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 200,00% 31,58% 41,01% 15,61% -9,59% -3,18% 15,74% 9,28% -%
Soliditet 81,82% 71,43% 27,32% 45,58% 25,81% 16,34% 9,94% 37,72% 28,80% 90,00%
Kassalikviditet 200,00% 207,14% 115,79% 182,33% 122,92% 77,34% 94,57% 147,52% 120,00% 1 000,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...