Visa allt om Christer Brandts Bygg Aktiebolag
Visa allt om Christer Brandts Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 292 807 1 315 180 1 582 1 127 1 561 3 035 1 752 3 349
Övrig omsättning 7 - 10 19 9 - 67 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 172 93 70 -194 79 -151 109 30 -190 -129
Resultat efter finansnetto 168 93 83 -215 70 -132 184 11 -130 -108
Årets resultat 89 77 83 -200 70 -132 156 11 -112 -39
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 125 125 125 138 151 173 280 241 375
Omsättningstillgångar 597 269 201 262 464 542 742 457 705 806
Tillgångar 722 394 326 387 602 693 914 737 947 1 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 251 174 91 216 146 277 121 110 223
Obeskattade reserver 0 0 0 0 15 15 15 0 0 18
Avsättningar (tkr) 57 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 325 134 153 297 372 533 622 616 837 941
Skulder och eget kapital 722 394 326 387 602 693 914 737 947 1 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 64 95 217 47 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 32 0 132 0 11 106 59 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 1 13 26 79 48 83 189 131 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 299 807 1 325 199 1 591 1 127 1 628 3 035 1 752 3 349
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 292 807 1 315 180 1 582 1 127 1 561 1 518 876 1 675
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 2 45 3 213 114 195 224 123 323
Rörelseresultat, EBITDA 172 93 70 -181 92 -130 132 69 -156 -94
Nettoomsättningförändring 184,01% -38,63% 630,56% -88,62% 40,37% -27,80% -48,57% 73,23% -47,69% -%
Du Pont-modellen 23,82% 23,86% 26,69% -50,13% 13,46% -15,73% 21,23% 4,61% -12,67% -8,64%
Vinstmarginal 7,50% 11,65% 6,62% -107,78% 5,12% -9,67% 12,43% 1,12% -6,85% -3,05%
Bruttovinstmarginal 29,67% 58,86% 38,71% 72,78% 43,43% 30,26% 38,57% 29,95% 27,63% 28,49%
Rörelsekapital/omsättning 11,87% 16,73% 3,65% -19,44% 5,82% 0,80% 7,69% -5,24% -7,53% -4,03%
Soliditet 47,09% 63,71% 53,37% 23,51% 37,72% 22,66% 31,49% 16,42% 11,62% 19,98%
Kassalikviditet 183,69% 200,75% 131,37% 88,22% 124,73% 101,69% 119,29% 74,19% 84,23% 85,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...