Visa allt om HM Omsorg & Service AB
Visa allt om HM Omsorg & Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 4 737 4 581 3 676 3 467 538 0
Övrig omsättning 778 1 684 971 850 769 430 328 332 - -
Rörelseresultat (EBIT) 267 1 116 337 291 1 517 1 063 738 409 131 -12
Resultat efter finansnetto 23 755 -15 51 1 041 1 076 644 -36 109 -38
Årets resultat 177 508 17 113 537 673 390 -134 50 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 851 9 159 11 251 8 924 9 078 8 927 4 017 3 781 12 169
Omsättningstillgångar 53 1 009 79 300 1 249 883 568 336 471 57
Tillgångar 10 904 10 169 11 330 9 225 10 327 9 810 4 586 4 118 482 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 561 1 484 977 1 060 1 035 798 426 36 170 207
Obeskattade reserver 483 683 583 620 650 400 200 80 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 507 7 719 9 527 7 321 7 845 7 729 3 285 3 345 0 0
Kortfristiga skulder 353 283 244 224 797 883 675 657 282 19
Skulder och eget kapital 10 904 10 169 11 330 9 225 10 327 9 810 4 586 4 118 482 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 8 0 - 0 384 381 406 382 38 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 7 0 2 226 2 169 1 611 1 777 253 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 4 626 763 590 654 76 0
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 100 300 300 0 0 62
Omsättning 778 1 684 971 850 5 506 5 011 4 004 3 799 538 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 8 5 5 5 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 592 916 735 693 108 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 405 663 522 563 73 -
Rörelseresultat, EBITDA 418 1 255 513 460 1 668 1 149 797 468 135 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 3,41% 24,62% 6,03% 544,42% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 14,69% 12,01% 17,75% 10,17% 27,39% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 32,02% 25,71% 22,14% 12,09% 24,54% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 9,54% 0,00% -2,91% -9,26% 35,13% -%
Soliditet 17,77% 19,83% 12,64% 16,44% 14,66% 11,14% 12,50% 2,27% 39,75% 91,59%
Kassalikviditet 15,01% 356,54% 32,38% 133,93% 156,71% 100,00% 84,15% 51,14% 167,02% 300,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...