Visa allt om Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag
Visa allt om Hjalmarssons Skogsentreprenader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 831 1 709 2 088 1 974 3 704 4 474 4 763 3 705 3 025 3 109
Övrig omsättning 45 144 95 700 2 29 23 54 - 7
Rörelseresultat (EBIT) 16 125 -66 419 -122 -378 269 207 563 445
Resultat efter finansnetto 5 117 -143 332 -154 -518 150 150 550 418
Årets resultat 21 27 0 100 -71 -21 7 105 233 201
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 044 276 2 424 2 718 308 3 197 4 133 5 068 916 722
Omsättningstillgångar 554 605 495 702 881 812 1 058 1 759 987 591
Tillgångar 2 598 881 2 919 3 420 1 190 4 008 5 190 6 826 1 904 1 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 462 441 413 413 313 384 533 646 660 468
Obeskattade reserver 122 148 69 215 0 83 583 443 443 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 527 10 39 2 033 0 1 878 2 652 3 448 227 186
Kortfristiga skulder 487 282 2 397 759 877 1 663 1 423 2 290 573 441
Skulder och eget kapital 2 598 881 2 919 3 420 1 190 4 008 5 190 6 826 1 904 1 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 240 240 240 240 240 240 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 324 300 60 142 694 954 774 360 92 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 99 81 93 100 181 260 246 164 90 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 128 120 120 0
Omsättning 1 876 1 853 2 183 2 674 3 706 4 503 4 786 3 759 3 025 3 116
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 831 1 709 1 044 987 1 852 2 237 2 382 1 853 3 025 3 109
Personalkostnader per anställd (tkr) 443 391 201 247 567 776 658 408 582 447
Rörelseresultat, EBITDA 165 268 393 889 62 637 1 157 605 737 635
Nettoomsättningförändring 7,14% -18,15% 5,78% -46,71% -17,21% -6,07% 28,56% 22,48% -2,70% -%
Du Pont-modellen 0,62% 14,19% -2,26% 12,28% -10,17% -9,43% 5,18% 3,03% 29,88% 33,97%
Vinstmarginal 0,87% 7,31% -3,16% 21,28% -3,27% -8,45% 5,65% 5,59% 18,81% 14,35%
Bruttovinstmarginal 68,38% 69,16% 59,91% 55,57% 47,57% 59,79% 60,68% 47,15% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,66% 18,90% -91,09% -2,89% 0,11% -19,02% -7,66% -14,33% 13,69% 4,82%
Soliditet 21,45% 63,16% 15,99% 16,71% 26,30% 11,11% 18,55% 14,14% 51,42% 47,60%
Kassalikviditet 113,76% 214,54% 20,65% 92,49% 100,46% 48,83% 74,35% 76,81% 172,25% 134,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...