Visa allt om RIKTAB, Ragnarsson Bilrikt Aktiebolag
Visa allt om RIKTAB, Ragnarsson Bilrikt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 0 0 0 0 0 43 43 37 0
Årets resultat -1 0 0 0 0 0 43 43 37 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713
Omsättningstillgångar 8 8 8 71 71 71 89 46 26 26
Tillgångar 720 720 720 784 784 784 802 759 739 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 445 445 445 445 445 463 420 377 340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 266 265 265 329 329 329 329 329 329 329
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 10 10 33 70
Skulder och eget kapital 720 720 720 784 784 784 802 759 739 738
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 61,67% 61,81% 61,81% 56,76% 56,76% 56,76% 57,73% 55,34% 51,01% 46,07%
Kassalikviditet 80,00% 80,00% 80,00% 710,00% 710,00% 710,00% 890,00% 460,00% 78,79% 37,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...