Visa allt om Kalmar Läkarhus Aktiebolag
Visa allt om Kalmar Läkarhus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 132 527 518 497 5 390 1 226 2 071 2 586 3 102
Övrig omsättning 4 896 - - - 505 487 539 450 460 448
Rörelseresultat (EBIT) 4 725 95 94 -16 -53 -111 -88 544 564 543
Resultat efter finansnetto 4 737 71 63 -44 -86 -120 189 519 525 488
Årets resultat 3 526 71 30 79 100 96 134 362 681 290
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 3 221 3 269 3 318 3 366 3 415 3 463 3 538 3 585 3 635
Omsättningstillgångar 5 853 481 373 300 317 346 505 647 597 541
Tillgångar 5 905 3 702 3 642 3 618 3 683 3 760 3 968 4 184 4 182 4 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 739 2 013 1 942 2 029 2 033 2 041 2 176 2 143 1 869 1 315
Obeskattade reserver 0 0 0 0 152 377 633 631 621 1 053
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 082 1 495 1 516 1 406 1 313 1 048 640 870 1 148 1 239
Kortfristiga skulder 1 083 194 185 183 185 295 520 540 544 570
Skulder och eget kapital 5 905 3 702 3 642 3 618 3 683 3 760 3 968 4 184 4 182 4 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 170 623 515 480 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 153 90 90 90 79 0 136 226 216 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 43 58 45 63 83 317 370 406 347
Utdelning till aktieägare 3 500 1 800 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 5 028 527 518 497 510 877 1 765 2 521 3 046 3 550
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 132 527 518 497 5 390 409 690 1 293 1 551
Personalkostnader per anställd (tkr) 185 138 155 143 158 268 378 378 569 515
Rörelseresultat, EBITDA 4 725 143 142 32 -5 -63 -36 595 615 595
Nettoomsättningförändring -74,95% 1,74% 4,23% 9 840,00% -98,72% -68,19% -40,80% -19,91% -16,63% -%
Du Pont-modellen 80,30% 2,57% 2,58% -0,44% -1,36% -2,95% 5,42% 13,24% 13,75% 13,10%
Vinstmarginal 3 592,42% 18,03% 18,15% -3,22% -1 000,00% -28,46% 17,54% 26,75% 22,24% 17,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 613,64% 54,46% 36,29% 23,54% 2 640,00% 13,08% -1,22% 5,17% 2,05% -0,93%
Soliditet 63,32% 54,38% 53,32% 56,08% 58,24% 61,67% 66,60% 62,08% 55,38% 49,64%
Kassalikviditet 540,44% 247,94% 201,62% 163,93% 171,35% 117,29% 97,12% 119,81% 109,74% 94,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...