Visa allt om Cavalet AB
Visa allt om Cavalet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 113 29 009 41 711 30 743 21 148 27 390 26 943 36 029 35 444 38 294
Övrig omsättning 14 3 - 3 312 - 163 67 - -
Rörelseresultat (EBIT) 969 -1 134 4 275 1 729 834 569 -790 -1 061 750 1 628
Resultat efter finansnetto 653 -1 573 3 763 1 143 260 207 2 328 -1 938 95 965
Årets resultat 653 -1 573 2 929 1 110 260 207 2 328 -1 938 95 965
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 542 4 979 2 254 2 459 2 497 2 474 2 361 2 480 2 764 3 068
Omsättningstillgångar 21 283 19 014 23 002 13 701 10 981 13 924 11 347 12 413 8 944 8 551
Tillgångar 25 825 23 993 25 256 16 160 13 478 16 398 13 708 14 893 11 708 11 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 116 3 463 1 823 1 821 803 542 335 -2 189 -251 -346
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 686 11 985 13 597 11 688 9 353 11 240 7 394 7 176 6 013 6 800
Kortfristiga skulder 12 024 8 545 9 837 2 651 3 322 4 615 5 979 9 907 5 947 5 165
Skulder och eget kapital 25 825 23 993 25 256 16 160 13 478 16 398 13 708 14 893 11 708 11 619
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 397 408 413 433 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 278 1 167 1 582 2 123 1 650 1 238 2 174 2 262 2 445 2 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 550 524 701 792 750 616 876 1 210 1 107 1 048
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 127 29 012 41 711 30 746 21 460 27 390 27 106 36 096 35 444 38 294
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 6 5 5 9 11 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 528 7 252 8 342 5 124 4 230 5 478 2 994 3 275 2 726 3 829
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 439 467 493 502 482 348 359 308 390
Rörelseresultat, EBITDA 1 780 -635 4 773 2 132 1 193 854 -536 -687 1 055 1 968
Nettoomsättningförändring 3,81% -30,45% 35,68% 45,37% -22,79% 1,66% -25,22% 1,65% -7,44% -%
Du Pont-modellen 3,76% -4,71% 16,95% 10,73% 6,24% 3,51% 16,99% -6,77% 6,82% 14,37%
Vinstmarginal 3,22% -3,90% 10,26% 5,64% 3,98% 2,10% 8,64% -2,80% 2,25% 4,36%
Bruttovinstmarginal 30,53% 46,85% 35,13% 33,29% 38,61% 29,07% 26,72% 28,61% 30,15% 30,38%
Rörelsekapital/omsättning 30,75% 36,09% 31,56% 35,94% 36,22% 33,99% 19,92% 6,96% 8,46% 8,84%
Soliditet 15,94% 14,43% 7,22% 11,27% 5,96% 3,31% 2,44% -14,70% -2,14% -2,98%
Kassalikviditet 101,11% 137,95% 120,35% 300,30% 89,16% 148,86% 94,85% 57,47% 95,56% 99,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...