Visa allt om PlaniQ Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 512 1 256 1 162 1 020 1 151 1 159 907 1 658 934 1 021
Övrig omsättning - - - - - 36 33 54 483 1 035
Rörelseresultat (EBIT) 253 81 -6 -177 -36 -116 -378 172 158 797
Resultat efter finansnetto 344 284 -27 -101 -112 204 517 -964 160 794
Årets resultat 342 284 -27 -101 -112 232 527 -1 026 107 617
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 272 280 288 345 363 381 418 468 509
Omsättningstillgångar 2 313 2 264 1 938 2 376 2 351 2 505 2 306 1 712 2 828 2 897
Tillgångar 2 578 2 536 2 218 2 663 2 697 2 868 2 686 2 130 3 296 3 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 271 2 329 2 045 2 372 2 473 2 586 2 354 1 826 2 853 2 888
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 28 24 34 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 306 207 173 291 223 282 305 279 410 498
Skulder och eget kapital 2 578 2 536 2 218 2 663 2 697 2 868 2 686 2 130 3 296 3 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 659 659 670 648 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 714 659 659 659 659 0 0 0 14 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 311 370 370 417 405 429 427 400 434 399
Utdelning till aktieägare 993 400 0 300 0 0 0 0 0 142
Omsättning 1 512 1 256 1 162 1 020 1 151 1 195 940 1 712 1 417 2 056
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 512 1 256 1 162 510 576 580 907 1 658 934 511
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 154 1 070 1 061 551 511 569 1 124 1 154 1 104 527
Rörelseresultat, EBITDA 261 89 2 -169 -18 -98 -340 221 199 848
Nettoomsättningförändring 20,38% 8,09% 13,92% -11,38% -0,69% 27,78% -45,30% 77,52% -8,52% -%
Du Pont-modellen 13,34% 11,20% 0,36% -3,53% -1,00% 7,15% 19,32% 9,25% 4,88% 23,45%
Vinstmarginal 22,75% 22,61% 0,69% -9,22% -2,35% 17,69% 57,22% 11,88% 17,24% 78,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 132,74% 163,77% 151,89% 204,41% 184,88% 191,80% 220,62% 86,43% 258,89% 234,97%
Soliditet 88,09% 91,84% 92,20% 89,07% 91,69% 90,17% 88,41% 86,54% 87,30% 85,21%
Kassalikviditet 755,88% 1 093,72% 1 120,23% 816,49% 1 054,26% 888,30% 756,07% 613,62% 689,76% 581,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...