Visa allt om dosab Dan-Ove Svenssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om dosab Dan-Ove Svenssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 460 7 325 6 971 8 146 9 374 14 112 23 540 26 161 22 256 15 291
Övrig omsättning 310 336 131 3 930 532 3 110 784 559 403 220
Rörelseresultat (EBIT) 354 -195 -324 3 247 -1 040 1 145 1 413 1 821 1 066 -431
Resultat efter finansnetto 257 -264 -373 3 134 -1 245 1 012 1 234 1 537 879 -550
Årets resultat 876 4 2 1 783 -202 159 1 027 597 5 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 646 9 257 8 403 8 845 8 522 8 802 11 798 10 273 10 912 6 721
Omsättningstillgångar 3 237 3 807 2 952 4 147 4 019 4 965 7 266 5 840 3 619 3 642
Tillgångar 12 883 13 063 11 355 12 992 12 541 13 768 19 064 16 113 14 532 10 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 738 4 582 4 578 4 576 2 793 2 996 4 637 3 700 3 103 3 097
Obeskattade reserver 3 499 3 780 4 022 4 514 3 882 4 961 4 176 4 367 3 673 2 811
Avsättningar (tkr) 224 895 671 447 224 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 037 1 949 821 1 183 3 726 3 424 4 634 2 835 3 205 1 005
Kortfristiga skulder 2 386 1 858 1 264 2 272 1 916 2 387 5 618 5 211 4 551 3 448
Skulder och eget kapital 12 883 13 063 11 355 12 992 12 541 13 768 19 064 16 113 14 532 10 363
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 995 791 702 765 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 146 2 035 2 070 2 244 2 842 3 881 6 316 6 026 5 133 3 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 201 1 029 1 131 1 115 1 338 1 747 2 670 2 491 2 222 1 387
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 800 90 0 0
Omsättning 8 770 7 661 7 102 12 076 9 906 17 222 24 324 26 720 22 659 15 511
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 9 7 10 13 22 25 22 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 209 1 046 775 1 164 937 1 086 1 070 1 046 1 012 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 435 362 498 438 518 448 380 373 336
Rörelseresultat, EBITDA 1 450 636 463 4 507 504 2 689 4 034 4 067 3 304 1 753
Nettoomsättningförändring 15,49% 5,08% -14,42% -13,10% -33,57% -40,05% -10,02% 17,55% 45,55% -%
Du Pont-modellen 2,82% -1,45% -2,78% 25,08% -8,40% 8,33% 7,44% 11,38% 7,38% -4,12%
Vinstmarginal 4,29% -2,59% -4,53% 40,01% -11,23% 8,13% 6,02% 7,01% 4,82% -2,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,06% 26,61% 24,21% 23,02% 22,43% 18,27% 7,00% 2,40% -4,19% 1,27%
Soliditet 57,96% 57,65% 67,95% 60,83% 45,08% 48,32% 40,47% 42,48% 39,55% 49,42%
Kassalikviditet 133,57% 204,90% 233,54% 182,53% 209,76% 208,00% 129,33% 112,07% 79,52% 105,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...