Visa allt om Wasa Hiss & El Aktiebolag
Visa allt om Wasa Hiss & El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 617 1 995 2 134 2 332 2 363 1 591 0 84 193 319
Övrig omsättning - - - - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -183 -43 -161 -8 301 587 -13 -113 -436 -385
Resultat efter finansnetto -145 -26 -124 59 201 592 -6 -671 4 918 -385
Årets resultat -145 -26 -124 59 151 592 -6 -671 5 033 -385
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 541 1 841 2 160 2 194 2 673 2 882 3 039 3 180 0 50
Omsättningstillgångar 823 890 1 005 1 373 950 731 18 64 5 309 404
Tillgångar 2 364 2 731 3 165 3 567 3 623 3 613 3 057 3 244 5 309 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 258 2 553 2 893 3 317 3 458 3 506 3 035 3 161 5 176 303
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 178 271 250 165 106 22 83 133 37
Skulder och eget kapital 2 364 2 731 3 165 3 567 3 623 3 613 3 057 3 244 5 309 454
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 576 0 0 227 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 064 1 095 1 132 1 205 1 043 0 0 0 0 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 370 493 578 614 694 181 0 0 327 113
Utdelning till aktieägare 400 150 150 300 200 200 120 120 60 160
Omsättning 1 617 1 995 2 134 2 332 2 363 1 591 5 84 193 319
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 809 998 1 067 1 166 1 182 796 - - 97 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 717 812 877 931 809 379 - - 278 254
Rörelseresultat, EBITDA -147 -7 -125 28 330 591 -13 -113 -436 -383
Nettoomsättningförändring -18,95% -6,51% -8,49% -1,31% 48,52% -% -100,00% -56,48% -39,50% -%
Du Pont-modellen -6,09% -0,92% -3,85% 1,68% 9,16% 16,39% -% -20,65% 92,65% -84,80%
Vinstmarginal -8,91% -1,25% -5,72% 2,57% 14,05% 37,21% -% -797,62% 2 548,70% -120,69%
Bruttovinstmarginal 89,49% 89,02% 83,60% 87,44% 88,87% 90,57% -% -8,33% 96,89% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,34% 35,69% 34,40% 48,16% 33,22% 39,28% -% -22,62% 2 681,87% 115,05%
Soliditet 95,52% 93,48% 91,41% 92,99% 95,45% 97,04% 99,28% 97,44% 97,49% 84,98%
Kassalikviditet 776,42% 500,00% 370,85% 549,20% 575,76% 689,62% 81,82% 77,11% 3 991,73% 1 091,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...