Visa allt om Turbulens Aktiebolag
Visa allt om Turbulens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -178 -1 0 -1 -4 -3 -2 -3 -6 -1
Resultat efter finansnetto -178 -1 0 -1 -4 -3 -2 -3 -6 -1
Årets resultat -178 -1 0 -1 -4 -3 -2 -3 -7 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 2 1 3 2 2 4
Tillgångar 0 1 0 0 2 1 3 2 2 4
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 -179 -178 -178 -177 -173 -170 -168 -166 -159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 178 178 178 179 174 172 170 166 162
Skulder och eget kapital 0 1 0 0 2 1 3 2 2 4
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -178 -1 0 -1 -4 -3 -2 -3 -6 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -66,67% -% -% -25,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -200,00% -% -% -12,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -16 900,00% -% -% -1 975,00%
Soliditet -% -17 900,00% -% -% -8 850,00% -17 300,00% -5 666,67% -8 400,00% -8 300,00% -3 975,00%
Kassalikviditet -% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,57% 1,74% 1,18% 1,20% 2,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...