Visa allt om AKTIEBOLAGET DEVOIR (DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL RESOURCES)
Visa allt om AKTIEBOLAGET DEVOIR (DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL RESOURCES)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 5 3 2 10 15 12 8 8 8 -
Övrig omsättning - 20 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 -7 -24 -34 -31 -36 -36 -35 -39 -
Resultat efter finansnetto -27 -6 -22 -27 -31 -36 -36 -35 -39 -
Årets resultat -27 -6 -22 -27 -31 -36 -36 -35 -39 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 627 627 627 627 626 327 327 327 327 -
Omsättningstillgångar 327 338 351 363 371 67 80 99 133 -
Tillgångar 953 965 978 990 998 393 407 426 460 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 555 561 583 610 341 377 413 447 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 421 404 0 0 0 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 4 6 416 406 387 52 30 13 12 -
Skulder och eget kapital 953 965 978 990 998 393 407 426 460 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 5 23 2 10 15 12 8 8 8 -
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -27 -7 -24 -34 -31 -36 -36 -35 -39 -
Nettoomsättningförändring 66,67% 50,00% -80,00% -33,33% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% -% -%
Du Pont-modellen -2,83% -0,62% -2,15% -2,83% -3,11% -9,16% -8,85% -8,22% -8,48% -%
Vinstmarginal -540,00% -200,00% -1 050,00% -280,00% -206,67% -300,00% -450,00% -437,50% -487,50% -%
Bruttovinstmarginal 80,00% 100,00% -100,00% 10,00% 53,33% 41,67% 75,00% 50,00% 75,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 6 460,00% 11 066,67% -3 250,00% -430,00% -106,67% 125,00% 625,00% 1 075,00% 1 512,50% -%
Soliditet 55,40% 57,51% 57,36% 58,89% 61,12% 86,77% 92,63% 96,95% 97,17% -%
Kassalikviditet 6 425,00% 4 450,00% 82,21% 86,21% 90,18% 73,08% 146,67% 461,54% 750,00% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...