Visa allt om Regium Inkasso AB
Visa allt om Regium Inkasso AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-06
Nettoomsättning 1 166 966 809 343 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 24 51 - 100 - - 2 - 7
Rörelseresultat (EBIT) 115 -82 217 132 86 -7 -8 -17 -32 -4
Resultat efter finansnetto 43 -99 233 132 16 -7 -8 -17 -10 -154
Årets resultat 10 33 87 29 -16 -2 -1 -16 -14 -151
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 881 929 1 655 1 752 951 470 470 470 470 820
Omsättningstillgångar 687 881 858 287 125 0 0 0 0 0
Tillgångar 1 567 1 810 2 513 2 038 1 076 470 470 470 470 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 271 238 152 122 139 141 141 158 192
Obeskattade reserver 91 81 226 111 18 0 5 12 13 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 552 751 1 590 1 426 876 319 307 307 252 555
Kortfristiga skulder 643 707 459 350 59 12 18 10 47 60
Skulder och eget kapital 1 567 1 810 2 513 2 038 1 076 470 470 470 470 820
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 62 38 113 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 18 12 35 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 166 990 860 343 100 0 0 2 0 7
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 166 - 809 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 80 - 148 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 117 -81 319 232 86 -7 -8 -17 -32 -4
Nettoomsättningförändring 20,70% 19,41% 135,86% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,34% -3,43% 9,47% 6,48% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 9,86% -6,42% 29,42% 38,48% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 52,92% 43,58% 100,00% 70,85% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 18,01% 49,32% -18,37% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 22,46% 18,46% 16,10% 11,47% 12,57% 29,57% 30,77% 31,84% 35,61% 24,56%
Kassalikviditet 106,84% 124,61% 186,93% 82,00% 211,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...