Visa allt om Fastighets Aktiebolaget ANSIA

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 797 770 763 755 718 717 672 649 637 630
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 359 142 397 397 80 349 266 275 185 113
Resultat efter finansnetto 226 -63 224 385 -101 210 -35 63 20 -13
Årets resultat 161 51 209 226 58 153 75 99 1 7
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 613 4 636 4 660 4 683 4 706 4 730 4 753 4 776 4 799 4 678
Omsättningstillgångar 1 394 1 179 1 293 1 086 882 813 675 479 230 378
Tillgångar 6 007 5 816 5 952 5 769 5 588 5 543 5 428 5 255 5 030 5 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 160 1 613 1 563 1 354 1 128 1 070 917 842 599 598
Obeskattade reserver 189 150 150 112 34 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 385 370 424 405 387 392 373 353 334
Långfristiga skulder 3 323 3 423 3 523 3 566 3 773 3 809 3 864 3 814 3 845 3 945
Kortfristiga skulder 335 244 347 313 248 243 256 226 232 179
Skulder och eget kapital 6 007 5 816 5 952 5 769 5 588 5 543 5 428 5 255 5 030 5 056
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 797 770 763 755 718 717 672 649 637 630
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 382 165 420 420 103 372 289 298 208 135
Nettoomsättningförändring 3,51% 0,92% 1,06% 5,15% 0,14% 6,70% 3,54% 1,88% 1,11% -%
Du Pont-modellen 5,98% 2,48% 6,72% 9,22% 1,43% 6,30% 4,92% 5,23% 3,90% 2,69%
Vinstmarginal 45,04% 18,70% 52,42% 70,46% 11,14% 48,68% 39,73% 42,37% 30,77% 21,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 132,87% 121,43% 123,98% 102,38% 88,30% 79,50% 62,35% 38,98% -0,31% 31,59%
Soliditet 38,41% 29,75% 28,12% 24,90% 20,63% 19,76% 16,89% 16,02% 11,91% 11,83%
Kassalikviditet 416,12% 483,20% 372,62% 346,96% 355,65% 334,57% 263,67% 211,95% 99,14% 211,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...