Visa allt om Ingemarsson Perinatal Progress Aktiebolag
Visa allt om Ingemarsson Perinatal Progress Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 15 215 273 275 248 481 275 922 869
Övrig omsättning - - 45 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -149 -34 -72 -135 -69 253 -51 424 268
Resultat efter finansnetto -9 -150 132 28 -16 247 871 -761 856 360
Årets resultat 2 1 174 20 0 244 846 -704 724 296
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 202 1 573 724 2 730 2 725 2 888 2 951 2 461 2 578 3 308
Omsättningstillgångar 175 377 1 883 318 591 450 393 642 1 552 263
Tillgångar 1 377 1 950 2 607 3 048 3 316 3 337 3 345 3 103 4 130 3 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 271 1 749 2 228 2 654 2 914 2 914 2 920 2 074 2 888 2 403
Obeskattade reserver 69 84 236 323 323 341 341 399 508 523
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 475 475 475
Kortfristiga skulder 37 118 143 71 79 82 83 156 259 169
Skulder och eget kapital 1 377 1 950 2 607 3 048 3 316 3 337 3 345 3 103 4 130 3 571
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 80 60 0 0 165 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 60 130 179 174 110 84 109 105 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 19 45 62 69 48 46 54 94 114
Utdelning till aktieägare 480 480 480 600 280 0 250 0 110 240
Omsättning 9 15 260 273 275 248 481 275 922 869
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 15 108 137 138 124 241 275 922 869
Personalkostnader per anställd (tkr) - 79 88 121 162 109 66 165 366 479
Rörelseresultat, EBITDA -38 -149 -34 -72 -135 -69 253 15 443 304
Nettoomsättningförändring -40,00% -93,02% -21,25% -0,73% 10,89% -48,44% 74,91% -70,17% 6,10% -%
Du Pont-modellen -0,65% -7,59% 5,06% 0,95% -0,45% 7,40% 28,49% -1,26% 20,75% 10,14%
Vinstmarginal -100,00% -986,67% 61,40% 10,62% -5,45% 99,60% 198,13% -14,18% 92,95% 41,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 533,33% 1 726,67% 809,30% 90,48% 186,18% 148,39% 64,45% 176,73% 140,24% 10,82%
Soliditet 96,21% 93,05% 92,52% 94,88% 95,06% 94,86% 94,81% 76,10% 78,78% 77,84%
Kassalikviditet 472,97% 319,49% 1 316,78% 447,89% 748,10% 548,78% 473,49% 411,54% 599,23% 155,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...