Visa allt om Hanko Redovisning AB
Visa allt om Hanko Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 624 3 486 2 905 1 832 1 254 1 279 873 748 677 552
Övrig omsättning 118 - - 55 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 663 597 330 720 483 594 420 376 262 226
Resultat efter finansnetto 695 627 337 931 545 958 906 455 271 187
Årets resultat 262 350 193 513 695 702 499 408 142 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 284 107 155 1 204 10 0 6 12 268 27
Omsättningstillgångar 2 990 2 815 2 776 1 729 2 163 1 968 1 400 769 391 483
Tillgångar 3 274 2 922 2 931 2 932 2 173 1 968 1 407 782 659 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 932 2 070 2 370 2 376 2 064 1 468 867 567 279 217
Obeskattade reserver 748 487 320 233 0 405 405 178 281 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 594 366 241 322 109 94 135 36 99 83
Skulder och eget kapital 3 274 2 922 2 931 2 932 2 173 1 968 1 407 782 659 510
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 14 17 10 15 34 5
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 489 1 638 1 496 537 100 30 109 58 115 59
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 466 404 375 100 28 17 27 25 47 22
Utdelning till aktieägare 400 400 150 200 150 100 100 200 120 80
Omsättning 3 742 3 486 2 905 1 887 1 254 1 279 873 748 677 552
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 4 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 906 697 726 916 1 254 1 279 873 748 677 552
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 419 473 343 205 111 170 119 223 109
Rörelseresultat, EBITDA 732 645 378 768 483 600 426 382 271 235
Nettoomsättningförändring 3,96% 20,00% 58,57% 46,09% -1,95% 46,51% 16,71% 10,49% 22,64% -%
Du Pont-modellen 22,48% 21,53% 11,60% 31,79% 25,22% 48,78% 64,61% 58,82% 41,73% 44,71%
Vinstmarginal 20,31% 18,04% 11,70% 50,87% 43,70% 75,06% 104,12% 61,50% 40,62% 41,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,11% 70,25% 87,26% 76,80% 163,80% 146,52% 144,90% 97,99% 43,13% 72,46%
Soliditet 76,83% 83,84% 89,38% 86,89% 94,98% 89,76% 82,83% 88,90% 73,04% 72,34%
Kassalikviditet 503,37% 769,13% 1 151,87% 536,96% 1 984,40% 2 093,62% 1 037,04% 2 136,11% 394,95% 581,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...