Visa allt om Pallpoolen i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Pallpoolen i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 383 6 924 6 815 6 619 7 211 6 228 5 587 6 806 6 594 6 045
Övrig omsättning - 15 28 - - 119 - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) -151 -735 -14 -338 203 -32 -430 21 579 748
Resultat efter finansnetto -68 -668 77 -322 240 -17 -271 158 610 735
Årets resultat -57 -503 182 -111 252 146 -57 292 535 568
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 244 7 414 7 610 7 012 8 035 7 786 8 418 7 843 7 972 8 396
Omsättningstillgångar 2 078 1 847 2 456 2 966 2 697 2 915 2 659 3 731 3 587 2 746
Tillgångar 9 322 9 261 10 067 9 978 10 732 10 700 11 076 11 574 11 559 11 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 329 8 386 8 889 8 707 9 318 9 166 9 520 9 577 9 285 8 750
Obeskattade reserver 160 171 336 499 745 857 1 064 1 278 1 562 1 718
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126
Kortfristiga skulder 834 704 842 772 669 678 493 719 586 548
Skulder och eget kapital 9 322 9 261 10 067 9 978 10 732 10 700 11 076 11 574 11 559 11 142
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 67 90 50 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 083 2 226 1 831 1 753 1 789 1 637 1 476 1 658 1 329 1 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 965 884 701 617 572 575 633 610 474 436
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 7 383 6 939 6 843 6 619 7 211 6 347 5 587 6 806 6 594 6 062
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 7 8 9 8 9 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 923 866 974 946 901 692 698 756 1 099 1 209
Personalkostnader per anställd (tkr) 384 393 369 344 298 248 252 267 313 334
Rörelseresultat, EBITDA 237 -332 379 7 552 314 -39 397 977 1 103
Nettoomsättningförändring 6,63% 1,60% 2,96% -8,21% 15,78% 11,47% -17,91% 3,22% 9,08% -%
Du Pont-modellen -0,73% -7,22% 0,78% -3,22% 2,24% -0,17% -2,45% 1,70% 5,29% 6,75%
Vinstmarginal -0,92% -9,66% 1,16% -4,85% 3,33% -0,29% -4,85% 2,89% 9,28% 12,44%
Bruttovinstmarginal 59,92% 58,17% 59,25% 58,12% 59,42% 57,43% 59,62% 59,37% 60,81% 59,92%
Rörelsekapital/omsättning 16,85% 16,51% 23,68% 33,15% 28,12% 35,92% 38,77% 44,26% 45,51% 36,36%
Soliditet 90,69% 91,99% 90,90% 90,95% 91,94% 91,57% 93,03% 90,70% 90,06% 89,63%
Kassalikviditet 231,77% 241,90% 276,96% 372,41% 379,07% 402,65% 509,13% 500,70% 588,05% 489,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...