Visa allt om Lassagård Aktiebolag
Visa allt om Lassagård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 067 6 204 6 865 5 163 4 944 1 028 853 772 803 789
Övrig omsättning 40 303 174 - - - 3 16 64 -
Rörelseresultat (EBIT) 130 474 432 462 207 26 -187 -222 -37 76
Resultat efter finansnetto 52 359 349 310 131 -4 -215 -206 81 72
Årets resultat 45 81 38 1 36 -4 64 -111 162 55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 939 2 675 2 910 2 691 2 553 1 392 1 511 825 280 828
Omsättningstillgångar 3 088 2 129 1 920 1 347 1 382 287 502 702 1 672 780
Tillgångar 5 027 4 804 4 831 4 037 3 935 1 679 2 013 1 528 1 952 1 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 365 284 245 387 478 610 666 976 903
Obeskattade reserver 937 946 692 396 95 0 0 279 374 323
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 500 1 500 2 071 1 500 1 975 89 0 160 0 0
Kortfristiga skulder 2 340 1 993 1 783 1 896 1 478 1 111 1 404 423 602 383
Skulder och eget kapital 5 027 4 804 4 831 4 037 3 935 1 679 2 013 1 528 1 952 1 608
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 173 144 244 229 212 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 66 63 116 120 71 0 0 0 36 11
Utdelning till aktieägare 0 160 0 0 143 128 127 0 200 89
Omsättning 7 107 6 507 7 039 5 163 4 944 1 028 856 788 867 789
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 534 3 102 3 433 2 582 4 944 - - - 803 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 133 106 185 180 263 - - - 154 -
Rörelseresultat, EBITDA 601 958 921 863 418 168 -45 -106 2 123
Nettoomsättningförändring 13,91% -9,63% 32,97% 4,43% 380,93% 20,52% 10,49% -3,86% 1,77% -%
Du Pont-modellen 2,69% 9,95% 9,00% 11,62% 5,49% 2,03% -9,19% -11,98% 4,82% 5,16%
Vinstmarginal 1,91% 7,70% 6,34% 9,08% 4,37% 3,31% -21,69% -23,70% 11,71% 10,52%
Bruttovinstmarginal 38,43% 41,83% 39,85% 48,52% 43,16% 98,83% 96,48% 98,70% 96,01% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,58% 2,19% 2,00% -10,63% -1,94% -80,16% -105,74% 36,14% 133,25% 50,32%
Soliditet 19,51% 22,96% 17,05% 13,30% 11,61% 28,47% 30,30% 56,73% 63,80% 70,62%
Kassalikviditet 100,21% 62,07% 63,54% 20,20% 75,37% 25,83% 35,75% 165,96% 274,75% 203,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...