Visa allt om A Krantz Aktiebolag
Visa allt om A Krantz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 991 7 506 10 447 16 913 16 535 18 401 6 520 6 806 7 849 6 912
Övrig omsättning 12 89 63 24 9 - 64 43 12 139
Rörelseresultat (EBIT) 121 -599 -367 122 -1 669 4 432 198 -147 184 9
Resultat efter finansnetto 120 -602 -311 113 -1 596 4 449 171 -191 79 -97
Årets resultat 120 -602 -311 113 -502 2 492 171 -191 85 -97
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 30 61 190 173 453 251 263 229 180
Omsättningstillgångar 1 283 1 134 2 730 3 061 3 957 7 418 1 966 811 2 005 1 703
Tillgångar 1 334 1 164 2 791 3 251 4 130 7 871 2 217 1 074 2 234 1 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 702 583 1 184 1 495 1 382 2 884 392 221 412 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 094 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 631 582 1 606 1 756 2 748 3 893 1 825 853 1 822 1 555
Skulder och eget kapital 1 334 1 164 2 791 3 251 4 130 7 871 2 217 1 074 2 234 1 882
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 510 743 225 385 328 420
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 565 2 822 4 322 4 553 3 689 3 922 1 804 3 074 2 570 2 171
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 763 1 099 1 357 1 282 1 273 1 510 115 122 1 107 946
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 5 003 7 595 10 510 16 937 16 544 18 401 6 584 6 849 7 861 7 051
Nyckeltal
Antal anställda 5 10 14 15 14 17 7 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 998 751 746 1 128 1 181 1 082 931 681 872 864
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 412 416 401 411 383 392 472 454 435
Rörelseresultat, EBITDA 143 -532 -305 196 -1 541 4 571 300 -86 276 182
Nettoomsättningförändring -33,51% -28,15% -38,23% 2,29% -10,14% 182,22% -4,20% -13,29% 13,56% -%
Du Pont-modellen 9,07% -51,46% -11,14% 3,84% -38,62% 56,56% 8,93% -13,50% 8,46% 0,58%
Vinstmarginal 2,42% -7,98% -2,98% 0,74% -9,65% 24,19% 3,04% -2,13% 2,41% 0,16%
Bruttovinstmarginal 68,32% 69,81% 70,29% 50,05% 80,09% 88,31% 80,03% 91,33% 82,61% 77,72%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 7,35% 10,76% 7,72% 7,31% 19,16% 2,16% -0,62% 2,33% 2,14%
Soliditet 52,62% 50,09% 42,42% 45,99% 33,46% 46,88% 17,68% 20,58% 18,44% 17,43%
Kassalikviditet 193,03% 194,85% 147,88% 174,32% 142,65% 189,24% 97,48% 62,84% 94,84% 98,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...