Visa allt om Skattebetalarnas Servicebyrå Aktiebolag
Visa allt om Skattebetalarnas Servicebyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 247 5 132 5 992 6 492 6 639 7 091 7 903 8 312 6 281 7 387
Övrig omsättning 1 016 920 - 508 - - - - 1 563 1 446
Rörelseresultat (EBIT) 1 829 1 442 1 605 -537 -2 962 -2 298 -65 2 339 1 498 2 858
Resultat efter finansnetto 1 939 1 538 1 705 -433 -2 858 -2 211 29 2 546 1 648 3 076
Årets resultat 1 168 1 538 1 705 -433 -2 858 -1 571 18 1 398 1 157 2 219
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 055 2 500 2 500 2 527 2 572 2 726 2 843 2 871 3 069 5 190
Omsättningstillgångar 6 790 4 297 3 475 2 980 3 666 3 047 3 369 5 548 5 502 4 629
Tillgångar 9 845 6 797 5 975 5 507 6 238 5 773 6 212 8 419 8 571 9 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 126 2 958 2 420 715 648 647 618 1 999 1 758 2 819
Obeskattade reserver 551 0 0 0 0 0 640 640 31 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 168 3 839 3 555 4 792 5 590 5 126 4 954 5 780 6 782 6 996
Skulder och eget kapital 9 845 6 797 5 975 5 507 6 238 5 773 6 212 8 419 8 571 9 819
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 514 630 614 604 567 548 503
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 201 2 602 2 111 2 766 4 008 3 233 3 123 2 804 2 902 2 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 689 815 661 945 1 374 1 167 1 172 1 091 1 117 962
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 399 1 157 2 218
Omsättning 6 263 6 052 5 992 7 000 6 639 7 091 7 903 8 312 7 844 8 833
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 5 7 6 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 749 1 711 1 997 1 298 948 1 182 1 581 1 662 1 256 1 847
Personalkostnader per anställd (tkr) 971 1 145 967 869 872 861 999 909 920 1 031
Rörelseresultat, EBITDA 1 834 1 442 1 629 -515 -2 813 -2 147 100 2 538 1 697 2 960
Nettoomsättningförändring 2,24% -14,35% -7,70% -2,21% -6,37% -10,27% -4,92% 32,34% -14,97% -%
Du Pont-modellen 19,71% 22,64% 28,54% -7,84% -45,82% -38,28% 0,52% 30,29% 19,64% 31,39%
Vinstmarginal 36,97% 29,99% 28,45% -6,65% -43,05% -31,17% 0,40% 30,68% 26,80% 41,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,85% 8,92% -1,34% -27,91% -28,98% -29,32% -20,06% -2,79% -20,38% -32,04%
Soliditet 36,12% 43,52% 40,50% 12,98% 10,39% 11,21% 17,54% 29,22% 20,77% 28,74%
Kassalikviditet 110,08% 111,93% 97,75% 62,19% 65,58% 59,44% 68,01% 95,99% 81,13% 66,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...