Visa allt om Lesjöfors Kraft Aktiebolag
Visa allt om Lesjöfors Kraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 898 1 406 1 052 1 641 1 323 2 195 3 071 1 673 940 1 252
Övrig omsättning - - - 489 399 328 171 1 004 541 599
Rörelseresultat (EBIT) -399 24 -978 -756 -347 673 1 922 1 241 -2 357
Resultat efter finansnetto -184 496 -482 21 750 4 504 3 299 1 878 1 078 -104 263
Årets resultat 16 58 489 21 848 4 503 109 1 730 1 078 -75 263
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 822 6 400 6 239 6 012 6 396 5 883 5 727 5 985 6 243 6 392
Omsättningstillgångar 8 384 10 537 16 105 24 460 6 371 7 497 8 140 5 766 3 347 3 931
Tillgångar 15 206 16 937 22 345 30 472 12 767 13 380 13 867 11 751 9 590 10 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 184 13 468 18 576 22 973 7 210 4 332 5 498 4 818 3 740 3 740
Obeskattade reserver 2 763 3 104 3 210 3 324 3 337 3 337 147 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 123 1 413 5 022 7 403 6 191 4 967 6 123
Kortfristiga skulder 258 365 559 1 051 806 688 819 741 882 460
Skulder och eget kapital 15 206 16 937 22 345 30 472 12 767 13 380 13 867 11 751 9 590 10 322
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 265 165 445 402 361 299 183 179 225 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 29 21 117 103 91 72 37 35 68 58
Utdelning till aktieägare 2 319 600 4 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 898 1 406 1 052 2 130 1 722 2 523 3 242 2 677 1 481 1 851
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 449 703 526 821 662 1 098 1 536 837 470 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 150 93 285 259 235 201 122 117 158 145
Rörelseresultat, EBITDA -58 442 -512 -288 43 1 009 2 180 1 499 272 662
Nettoomsättningförändring -36,13% 33,65% -35,89% 24,04% -39,73% -28,52% 83,56% 77,98% -24,92% -%
Du Pont-modellen 0,05% 3,09% -1,48% 71,59% 35,76% 25,00% 14,10% 11,46% 0,51% 3,85%
Vinstmarginal 0,78% 37,20% -31,46% 1 329,43% 345,12% 152,39% 63,66% 80,51% 5,21% 31,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 904,90% 723,47% 1 477,76% 1 426,51% 420,63% 310,21% 238,39% 300,36% 262,23% 277,24%
Soliditet 94,30% 93,81% 94,34% 83,43% 75,74% 50,76% 40,43% 41,00% 39,00% 36,23%
Kassalikviditet 3 142,64% 2 811,23% 2 831,66% 2 301,05% 756,20% 1 049,56% 960,20% 738,19% 345,92% 785,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...