Visa allt om Anells Consulting Aktiebolag
Visa allt om Anells Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 1 2 12 7 9 18 15
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -6 3 -4 -2 -3 8 -7 2 5 5
Resultat efter finansnetto -4 -21 -37 24 -13 19 -17 -9 -9 -13
Årets resultat -4 -21 -37 22 -13 18 -17 -10 -10 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
Omsättningstillgångar 6 5 34 71 53 65 40 53 69 70
Tillgångar 6 5 34 71 53 65 40 54 71 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 3 24 61 39 52 33 50 60 70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 3 10 10 14 13 6 4 11 8
Skulder och eget kapital 6 5 34 71 53 65 40 54 71 78
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 0 1 2 12 7 9 18 16
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 3 -4 -2 -3 8 -6 3 6 7
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -50,00% -83,33% 71,43% -22,22% -50,00% 20,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 59,15% 3,77% 30,77% -15,00% 9,26% 9,86% 14,10%
Vinstmarginal -% -% -% 4 200,00% 100,00% 166,67% -85,71% 55,56% 38,89% 73,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 6 100,00% 1 950,00% 433,33% 485,71% 544,44% 322,22% 413,33%
Soliditet -16,67% 60,00% 70,59% 85,92% 73,58% 80,00% 82,50% 92,59% 84,51% 89,74%
Kassalikviditet 75,00% 166,67% 340,00% 710,00% 378,57% 500,00% 666,67% 1 325,00% 627,27% 875,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...