Visa allt om Liljan Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 131 10 138 59 547 2 160 2 061 1 499 1 414 1 220
Övrig omsättning - - - - - 41 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 -88 -151 -134 66 -258 247 104 84 -189
Resultat efter finansnetto 59 -88 -151 -110 55 -294 158 103 -114 -359
Årets resultat 59 -88 -151 -110 55 -294 158 61 -156 -359
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 0 0 0 23 65 297 298 338 428
Omsättningstillgångar 1 169 407 450 347 474 1 079 1 103 576 374 419
Tillgångar 1 203 407 450 347 498 1 144 1 400 873 713 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 -31 57 201 311 257 258 100 147 411
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 176 439 393 146 187 887 1 142 773 566 436
Skulder och eget kapital 1 203 407 450 347 498 1 144 1 400 873 713 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 32 525 548 351 250 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 106 473 0 0 24 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 5 54 417 281 225 179 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 131 10 138 59 547 2 201 2 061 1 499 1 414 1 220
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 2 3 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 274 720 2 061 750 707 610
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 96 495 833 291 228 159
Rörelseresultat, EBITDA 63 -88 -151 -134 98 -217 307 164 187 -117
Nettoomsättningförändring 1 210,00% -92,75% 133,90% -89,21% -74,68% 4,80% 37,49% 6,01% 15,90% -%
Du Pont-modellen 4,90% -21,62% -33,56% -31,41% 11,45% -24,04% 11,71% 11,91% -15,99% -22,31%
Vinstmarginal 45,04% -880,00% -109,42% -184,75% 10,42% -12,73% 7,96% 6,94% -8,06% -15,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,72% 99,66% 100,00% 100,00% 59,92%
Rörelsekapital/omsättning -5,34% -320,00% 41,30% 340,68% 52,47% 8,89% -1,89% -13,14% -13,58% -1,39%
Soliditet 2,24% -7,62% 12,67% 57,93% 62,45% 22,47% 18,43% 11,45% 20,62% 48,52%
Kassalikviditet 15,05% 13,44% 38,17% 32,19% 178,61% 101,92% 88,35% 74,51% 66,08% 96,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...