Visa allt om Vegoria Aktiebolag
Visa allt om Vegoria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 330 330 330 330 352 360 263 263 260 269
Övrig omsättning - - - - - 32 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 172 123 166 181 215 81 72 82 85
Resultat efter finansnetto 139 133 68 109 115 202 68 65 65 62
Årets resultat 80 77 40 60 85 154 50 47 46 44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 235 1 344 1 453 1 561 1 670 1 778 1 887 1 996 2 104 2 213
Omsättningstillgångar 957 852 807 853 620 610 506 509 472 451
Tillgångar 2 192 2 196 2 259 2 414 2 290 2 389 2 394 2 504 2 576 2 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 253 1 174 1 097 1 056 997 912 848 798 751 705
Obeskattade reserver 114 79 44 27 0 0 6 6 6 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 815 934 1 026 1 201 1 257 1 409 1 506 1 663 1 769 1 896
Kortfristiga skulder 10 10 92 130 37 68 34 38 50 57
Skulder och eget kapital 2 192 2 196 2 259 2 414 2 290 2 389 2 394 2 504 2 576 2 665
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 330 330 330 330 352 392 263 263 260 269
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 283 281 232 275 290 324 190 181 191 194
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% -6,25% -2,22% 36,88% 0,00% 1,15% -3,35% -%
Du Pont-modellen 7,94% 7,83% 5,44% 6,96% 8,03% 9,00% 3,43% 3,27% 3,42% 3,34%
Vinstmarginal 52,73% 52,12% 37,27% 50,91% 52,27% 59,72% 31,18% 31,18% 33,85% 33,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 286,97% 255,15% 216,67% 219,09% 165,62% 150,56% 179,47% 179,09% 162,31% 146,47%
Soliditet 61,22% 56,27% 50,08% 44,57% 43,54% 38,17% 35,61% 32,04% 29,32% 26,62%
Kassalikviditet 9 570,00% 8 520,00% 877,17% 656,15% 1 675,68% 897,06% 1 488,24% 1 339,47% 944,00% 791,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...