Visa allt om Hisingens Begravnings-& Eldbegängelsebyrå Aktiebolag
Visa allt om Hisingens Begravnings-& Eldbegängelsebyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 360 2 727 2 643 2 833 2 665 2 578 2 034 2 367 1 986 1 619
Övrig omsättning - - - - - - - 53 37 27
Rörelseresultat (EBIT) -52 143 90 142 406 58 -22 231 80 4
Resultat efter finansnetto -51 143 88 142 406 58 -22 240 85 3
Årets resultat -51 112 69 105 299 48 -22 174 61 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 26 26 26 26 26 26 27 28 29
Omsättningstillgångar 1 195 1 265 1 288 1 234 1 291 840 705 861 659 604
Tillgångar 1 221 1 293 1 314 1 260 1 317 866 732 888 688 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 690 741 740 703 703 455 434 456 454 455
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 532 552 574 557 614 411 297 432 234 180
Skulder och eget kapital 1 221 1 293 1 314 1 260 1 317 866 732 888 688 634
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 441 250 236 152 41 243 235 231 221 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 87 86 53 10 77 74 75 67 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 360 2 727 2 643 2 833 2 665 2 578 2 034 2 420 2 023 1 646
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 180 2 727 2 643 2 833 - 2 578 2 034 2 367 1 986 1 619
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 342 325 239 - 324 310 309 290 278
Rörelseresultat, EBITDA -52 143 90 142 406 58 -21 232 81 5
Nettoomsättningförändring -13,46% 3,18% -6,71% 6,30% 3,37% 26,75% -14,07% 19,18% 22,67% -%
Du Pont-modellen -4,26% 11,06% 6,85% 11,27% 30,83% 6,70% -3,01% 27,03% 12,35% 0,63%
Vinstmarginal -2,20% 5,24% 3,41% 5,01% 15,23% 2,25% -1,08% 10,14% 4,28% 0,25%
Bruttovinstmarginal 43,77% 43,64% 41,28% 39,00% 40,68% 38,44% 41,10% 41,40% 39,73% 43,55%
Rörelsekapital/omsättning 28,09% 26,15% 27,01% 23,90% 25,40% 16,64% 20,06% 18,12% 21,40% 26,19%
Soliditet 56,51% 57,31% 56,32% 55,79% 53,38% 52,54% 59,29% 51,35% 65,99% 71,77%
Kassalikviditet 224,62% 229,17% 224,39% 221,54% 210,26% 204,38% 237,37% 199,31% 281,62% 335,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...