Visa allt om Rytterlunds Snickerifabrik Aktiebolag
Visa allt om Rytterlunds Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 977 4 780 5 083 5 284 5 633 5 651 7 137 7 132 5 798 5 209
Övrig omsättning - 20 - 50 60 7 2 65 - 23
Rörelseresultat (EBIT) 286 142 142 -28 312 -301 413 836 -19 157
Resultat efter finansnetto 279 128 133 -51 292 -323 390 808 -60 97
Årets resultat 309 149 141 3 204 -4 324 451 170 159
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 453 1 833 2 034 2 277 2 389 2 287 2 606 2 894 3 007 3 453
Omsättningstillgångar 2 064 2 062 1 914 1 905 1 946 2 369 2 736 2 415 1 942 1 853
Tillgångar 3 517 3 895 3 948 4 183 4 335 4 656 5 343 5 309 4 949 5 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 272 1 964 1 814 1 861 2 045 1 991 2 295 2 271 2 120 2 025
Obeskattade reserver 448 565 629 680 740 729 1 055 1 111 942 1 243
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 90 545 618 651 771 735 824 913 1 002 1 095
Kortfristiga skulder 708 821 887 990 779 1 200 1 168 1 013 885 943
Skulder och eget kapital 3 517 3 895 3 948 4 183 4 335 4 656 5 343 5 309 4 949 5 306
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 106 1 106 1 022 991 962 943
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 498 1 479 1 570 1 848 824 920 919 868 757 577
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 752 740 790 811 755 795 833 888 860 718
Utdelning till aktieägare 938 0 0 188 188 150 300 300 300 75
Omsättning 4 977 4 800 5 083 5 334 5 693 5 658 7 139 7 197 5 798 5 232
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 8 8 8 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 244 1 195 1 017 661 704 706 892 892 725 744
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 558 475 335 345 361 348 349 321 323
Rörelseresultat, EBITDA 467 343 386 268 638 134 872 1 293 464 719
Nettoomsättningförändring 4,12% -5,96% -3,80% -6,20% -0,32% -20,82% 0,07% 23,01% 11,31% -%
Du Pont-modellen 8,16% 3,72% 4,03% -0,45% 7,47% -6,42% 7,80% 16,46% 0,06% 2,98%
Vinstmarginal 5,77% 3,03% 3,13% -0,36% 5,75% -5,29% 5,84% 12,25% 0,05% 3,03%
Bruttovinstmarginal 78,04% 80,31% 81,70% 80,72% 83,44% 77,79% 69,95% 76,71% 76,01% 76,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,25% 25,96% 20,20% 17,32% 20,72% 20,69% 21,97% 19,66% 18,23% 17,47%
Soliditet 74,54% 61,74% 58,37% 56,47% 59,76% 54,30% 57,51% 57,84% 56,54% 55,03%
Kassalikviditet 288,28% 247,50% 210,03% 183,43% 234,15% 189,25% 220,80% 225,47% 203,95% 179,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...