Visa allt om Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB
Visa allt om Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 91 243 60 032 59 961 56 269 56 038 43 690 38 333 36 623 34 084 28 757
Övrig omsättning 529 1 167 333 540 366 461 463 519 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 524 15 421 14 574 14 857 21 303 13 195 8 406 11 681 12 372 10 471
Resultat efter finansnetto 27 593 16 070 14 776 14 817 21 242 12 003 9 633 16 375 12 897 10 553
Årets resultat 1 355 1 756 1 096 1 526 17 112 2 230 5 411 8 001 6 841 5 592
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 675 2 113 535 649 3 186 5 592 13 852 10 241 1 162 550
Omsättningstillgångar 42 033 21 605 27 327 23 728 37 877 24 313 15 918 27 880 34 412 24 297
Tillgångar 43 708 23 718 27 862 24 378 41 063 29 905 29 771 38 121 35 574 24 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 266 4 910 3 154 2 057 19 530 2 419 8 189 9 350 20 901 14 752
Obeskattade reserver 4 505 6 725 9 615 12 325 14 192 16 315 17 583 15 506 10 471 7 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 937 12 083 15 093 9 995 7 339 11 172 2 999 13 265 4 202 2 863
Skulder och eget kapital 43 708 23 718 27 862 24 378 41 063 29 905 29 771 38 121 35 574 24 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 297 1 117 1 453 1 101 1 115 632 438 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 10 809 9 340 5 873 4 897 4 607 4 422 3 611 2 789 1 792 1 707
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 4 194 3 527 2 936 2 610 2 176 2 014 1 799 1 420 913 845
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 19 000 0 3 000 6 572 19 000 692
Omsättning 91 772 61 199 60 294 56 809 56 404 44 151 38 796 37 142 34 110 28 757
Nyckeltal
Antal anställda 19 16 14 14 13 12 12 9 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 802 3 752 4 283 4 019 4 311 3 641 3 194 4 069 5 681 4 793
Personalkostnader per anställd (tkr) 859 844 757 644 654 655 567 563 555 573
Rörelseresultat, EBITDA 28 043 15 938 14 689 17 268 23 735 15 640 10 861 14 140 12 582 10 785
Nettoomsättningförändring 51,99% 0,12% 6,56% 0,41% 28,26% 13,97% 4,67% 7,45% 18,52% -%
Du Pont-modellen 63,13% 67,88% 53,04% 61,49% 52,31% 44,34% 33,00% 43,77% 36,25% 42,74%
Vinstmarginal 30,24% 26,82% 24,65% 26,64% 38,33% 30,35% 25,63% 45,56% 37,84% 36,93%
Bruttovinstmarginal 61,18% 62,24% 68,32% 56,06% 72,36% 63,83% 70,16% 69,97% 67,37% 65,13%
Rörelsekapital/omsättning 9,97% 15,86% 20,40% 24,41% 54,50% 30,08% 33,70% 39,91% 88,63% 74,53%
Soliditet 22,38% 42,82% 38,24% 45,70% 73,03% 48,30% 71,03% 53,81% 79,95% 80,33%
Kassalikviditet 94,26% 129,73% 159,92% 156,73% 485,38% 195,44% 511,07% 193,45% 763,92% 782,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...