Visa allt om Trolltuna Aktiebolag
Visa allt om Trolltuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 90 467
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -10 -17 -21 -17 -25 -36 -34 62 438
Resultat efter finansnetto -30 -10 -17 -344 -146 -53 635 -479 73 457
Årets resultat -30 -10 -17 -347 -153 -58 626 -479 73 457
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 209 209 209 1 203 1 375 1 011 132 1 045 1 274
Omsättningstillgångar 1 11 20 105 24 25 84 118 92 228
Tillgångar 202 220 229 314 1 227 1 400 1 096 250 1 137 1 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 134 144 162 508 661 739 114 592 520
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 110 521 962
Kortfristiga skulder 97 85 85 152 719 739 356 26 23 20
Skulder och eget kapital 202 220 229 314 1 227 1 400 1 096 250 1 137 1 502
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 90 467
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -10 -17 -21 -17 -25 -36 -34 62 438
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -80,73% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 6,42% 30,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 81,11% 97,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 76,67% 44,54%
Soliditet 51,98% 60,91% 62,88% 51,59% 41,40% 47,21% 67,43% 45,60% 52,07% 34,62%
Kassalikviditet 1,03% 12,94% 23,53% 69,08% 3,34% 3,38% 23,60% 453,85% 400,00% 1 140,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...