Visa allt om Budget Trading & Motors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 37 158 14 578 627 715 1 314 6 807 2 692
Övrig omsättning - 6 56 170 21 - - 60 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 3 -2 44 7 -144 -168 4 45 41
Resultat efter finansnetto 1 3 -2 81 7 -144 -168 1 42 41
Årets resultat 1 3 -2 1 7 -144 -168 1 42 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 4 5 7 4
Omsättningstillgångar 592 593 632 790 957 730 984 1 424 1 381 2 448
Tillgångar 592 593 632 790 957 732 988 1 429 1 389 2 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 62 59 61 60 53 102 245 244 201
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 235 279 309 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 303 296 294 420 897 679 885 1 183 1 144 2 249
Skulder och eget kapital 592 593 632 790 957 732 988 1 429 1 389 2 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 10 105 41
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 3 29 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 43 214 184 599 627 715 1 374 6 807 2 692
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 314 6 807 2 692
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 18 126 67
Rörelseresultat, EBITDA -9 3 -2 44 9 -143 -166 6 46 44
Nettoomsättningförändring -100,00% -76,58% 1 028,57% -97,58% -7,81% -12,31% -45,59% -80,70% 152,86% -%
Du Pont-modellen -% 0,51% -0,32% 10,25% 0,73% -19,67% -17,00% 0,28% 3,60% 2,24%
Vinstmarginal -% 8,11% -1,27% 578,57% 1,21% -22,97% -23,50% 0,30% 0,73% 2,04%
Bruttovinstmarginal -% 37,84% -18,99% -135,71% 5,36% -13,40% -5,73% 4,11% 4,51% 8,32%
Rörelsekapital/omsättning -% 802,70% 213,92% 2 642,86% 10,38% 8,13% 13,85% 18,34% 3,48% 7,39%
Soliditet 10,64% 10,46% 9,34% 7,72% 6,27% 7,24% 10,40% 17,20% 17,62% 8,23%
Kassalikviditet 4,62% 5,07% 10,20% 29,76% 38,46% 21,50% 18,53% 18,60% 46,59% 59,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...