Visa allt om Eknäs Gård Aktiebolag
Visa allt om Eknäs Gård Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 125 180 86 417 75 909 85 898 68 192 55 022 188 841 120 312 185 583 110 360
Övrig omsättning 11 007 3 532 460 459 1 311 501 763 866 951 1 140
Rörelseresultat (EBIT) 10 374 414 -7 896 -1 411 -731 -8 021 4 197 2 822 2 592 -2 580
Resultat efter finansnetto 9 782 20 -2 423 1 302 -979 -4 413 10 654 3 666 9 867 940
Årets resultat 7 533 -592 -3 608 871 -726 -3 138 7 143 1 976 7 256 652
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 925 52 803 53 740 57 163 54 048 43 083 46 200 45 641 45 204 28 277
Omsättningstillgångar 63 255 33 791 42 929 36 357 47 558 36 377 41 442 39 315 46 123 53 029
Tillgångar 123 180 86 594 96 669 93 520 101 607 79 460 87 642 84 957 91 326 81 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 903 33 281 34 177 39 060 38 189 41 318 45 706 39 812 39 837 36 580
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 263 281 1 025 1 351 1 552 2 735 8 461 3 246 4 137 511
Långfristiga skulder 30 152 31 890 34 112 34 414 36 626 7 226 7 703 10 502 9 789 2 264
Kortfristiga skulder 51 862 21 142 27 355 18 695 25 240 28 181 25 772 31 396 37 563 41 951
Skulder och eget kapital 123 180 86 594 96 669 93 520 101 607 79 460 87 642 84 957 91 326 81 306
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 842 561 50 300 360 25 519 740 1 256 868
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 484 21 585 21 490 26 367 24 464 22 231 31 950 28 147 29 820 26 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 712 8 143 8 841 10 355 9 396 8 273 11 314 10 119 10 511 9 951
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 136 187 89 949 76 369 86 357 69 503 55 523 189 604 121 178 186 534 111 500
Nyckeltal
Antal anställda 49 51 59 68 73 65 99 91 100 100
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 555 1 694 1 287 1 263 934 846 1 907 1 322 1 856 1 104
Personalkostnader per anställd (tkr) 654 602 523 558 423 438 457 435 451 386
Rörelseresultat, EBITDA 12 911 2 985 -4 568 1 143 1 133 -5 538 6 851 5 428 4 573 -227
Nettoomsättningförändring 44,86% 13,84% -11,63% 25,96% 23,94% -70,86% 56,96% -35,17% 68,16% -%
Du Pont-modellen 8,92% 2,82% -0,61% 3,08% 0,98% -5,04% 12,50% 8,48% 12,12% 1,85%
Vinstmarginal 8,77% 2,82% -0,78% 3,35% 1,45% -7,27% 5,80% 5,99% 5,97% 1,36%
Bruttovinstmarginal 36,35% 47,50% 50,45% 63,63% 60,05% 55,23% 37,53% 49,82% 34,44% 40,16%
Rörelsekapital/omsättning 9,10% 14,64% 20,52% 20,56% 32,73% 14,90% 8,30% 6,58% 4,61% 10,04%
Soliditet 33,21% 38,43% 35,35% 41,77% 37,59% 52,00% 52,15% 46,86% 43,62% 44,99%
Kassalikviditet 105,10% 128,17% 129,93% 147,16% 154,69% 95,00% 117,78% 88,99% 88,65% 102,69%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 81 - 300 - - 100
Rörelseresultat (EBIT) -422 -604 -886 -649 -716 -1 402 -428 -1 004 -991 -628
Resultat efter finansnetto 1 933 520 -4 852 746 2 100 3 955 2 912 2 284 2 261 3 617
Årets resultat 1 916 477 -4 772 746 1 986 3 707 2 856 2 189 1 620 3 354
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 932 28 392 28 775 26 020 26 031 22 053 21 588 21 511 20 813 16 967
Omsättningstillgångar 13 047 12 067 11 586 10 994 10 819 10 796 9 594 8 259 9 635 13 351
Tillgångar 41 979 40 459 40 361 37 014 36 850 32 848 31 182 29 770 30 448 30 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 562 33 646 33 170 30 192 29 446 29 959 27 502 25 897 25 708 28 088
Obeskattade reserver 0 0 0 80 80 80 80 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 263 4 600 5 200 5 800 7 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0
Kortfristiga skulder 2 155 2 213 1 991 942 324 809 1 600 1 823 2 740 2 230
Skulder och eget kapital 41 979 40 459 40 361 37 014 36 850 32 848 31 182 29 770 30 448 30 318
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 250 0 2 500 1 250 1 250 2 000 0
Omsättning 200 0 0 0 81 0 300 0 0 100
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -422 -566 -848 -611 -703 -894 70 -506 -496 -133
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,01% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1 052,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5 446,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 84,71% 83,16% 82,18% 81,73% 80,07% 91,38% 88,39% 87,11% 84,43% 92,64%
Kassalikviditet 605,43% 545,28% 581,92% 1 167,09% 3 339,20% 1 334,49% 599,62% 453,04% 351,64% 598,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...