Visa allt om Advokatfirman Ingemar Nyman Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Ingemar Nyman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 8 - - - - - - 3 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -9 -7 -10 -9 -3 -1 -16 -23 -369
Resultat efter finansnetto 8 -9 -7 -10 -9 -3 -1 -16 -23 -368
Årets resultat 6 -9 -7 -10 -9 -3 -1 -16 -23 -363
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Omsättningstillgångar 0 0 9 14 23 32 38 46 171 296
Tillgångar 108 108 117 122 131 140 146 154 279 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 100 110 117 126 135 138 139 247 359
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 8 8 5 5 5 9 15 32 45
Skulder och eget kapital 108 108 117 122 131 140 146 154 279 404
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 12 74
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 37
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 92 89
Omsättning 8 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 112
Rörelseresultat, EBITDA 8 -9 -7 -10 -9 -3 -1 -16 -23 -364
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,15% 92,59% 94,02% 95,90% 96,18% 96,43% 94,52% 90,26% 88,53% 88,86%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 112,50% 280,00% 460,00% 640,00% 422,22% 306,67% 534,38% 657,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...