Visa allt om J-O Johansson Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om J-O Johansson Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 21 856 1 646 1 319 2 182 1 437 1 037 1 728 3 050 1 922
Övrig omsättning 1 480 174 - 11 34 34 45 53 20 10
Rörelseresultat (EBIT) 600 -40 229 -41 312 317 -139 -25 772 9
Resultat efter finansnetto 598 -93 152 -90 258 268 -208 -85 719 -35
Årets resultat 364 -43 83 0 145 195 -133 3 412 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 1 020 1 053 1 086 1 128 1 179 1 232 1 350 1 515 1 530
Omsättningstillgångar 809 587 651 634 782 471 119 578 1 508 855
Tillgångar 842 1 607 1 704 1 720 1 911 1 650 1 351 1 929 3 023 2 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 611 654 571 631 485 290 424 1 121 709
Obeskattade reserver 141 0 50 12 104 44 0 75 165 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 799 827 855 876 904 932 960 988 1 016
Kortfristiga skulder 176 197 173 282 299 216 129 470 749 640
Skulder och eget kapital 842 1 607 1 704 1 720 1 911 1 650 1 351 1 929 3 023 2 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 510 552 430 425 572 156 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 480 462 522 12 89 35 0 0 369 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 212 185 217 200 217 154 184 215 220 300
Utdelning till aktieägare 70 0 0 0 60 0 0 0 700 0
Omsättning 1 501 1 030 1 646 1 330 2 216 1 471 1 082 1 781 3 070 1 932
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 428 823 660 1 091 719 519 864 1 017 641
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 333 375 383 449 330 317 408 265 351
Rörelseresultat, EBITDA 601 -7 262 -6 363 370 -75 83 867 101
Nettoomsättningförändring -97,55% -48,00% 24,79% -39,55% 51,84% 38,57% -39,99% -43,34% 58,69% -%
Du Pont-modellen 71,38% -2,24% 13,44% -2,38% 16,33% 19,21% -10,07% -0,98% 25,57% 0,38%
Vinstmarginal 2 861,90% -4,21% 13,91% -3,11% 14,30% 22,06% -13,11% -1,10% 25,34% 0,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 87,73% 78,55% 76,50% 75,71% 80,72% 71,94% 65,91% 63,31% 53,49%
Rörelsekapital/omsättning 3 014,29% 45,56% 29,04% 26,69% 22,14% 17,75% -0,96% 6,25% 24,89% 11,19%
Soliditet 75,29% 38,02% 40,54% 33,71% 37,03% 31,36% 21,47% 24,78% 41,01% 30,30%
Kassalikviditet 459,66% 297,97% 375,14% 223,76% 260,87% 217,59% 91,47% 83,19% 136,32% 55,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...