Visa allt om R & J Kaber AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 0 94 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 0 93 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 6 0 93 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 9 3 3 33 33 33 33 33 33 33
Tillgångar 9 3 3 33 33 33 33 33 33 33
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -185 -191 -191 14 15 15 15 15 15 15
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 57 57 19 19 19 19 19 19 19
Skulder och eget kapital 9 3 3 33 33 33 33 33 33 33
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 0 94 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 66,67% -% 3 133,33% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 75,00% -% 98,95% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -600,00% -% -56,84% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -2 055,56% -6 366,67% -6 366,67% 42,42% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45%
Kassalikviditet 15,79% 5,26% 5,26% 173,68% 173,68% 173,68% 173,68% 173,68% 173,68% 173,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...