Visa allt om Vikensdal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 051 846 847 1 016 866 964 962 1 159 1 262 1 465
Övrig omsättning - - 87 12 377 247 - - 121 51
Rörelseresultat (EBIT) 106 -110 76 101 300 285 -42 31 43 -213
Resultat efter finansnetto 65 -162 25 29 231 262 -68 -32 -7 -246
Årets resultat 227 -25 41 76 -79 127 -73 -32 -55 -246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 469 3 620 3 852 4 170 4 377 3 647 3 890 3 699 3 922 4 057
Omsättningstillgångar 920 805 765 430 273 211 372 431 435 450
Tillgångar 4 389 4 425 4 617 4 600 4 650 3 858 4 261 4 130 4 357 4 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 140 1 913 1 938 1 898 2 021 2 160 2 033 2 338 2 590 2 645
Obeskattade reserver 87 249 386 402 449 140 5 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 225 1 325 1 210 1 226 1 242
Kortfristiga skulder 187 288 318 325 204 333 898 582 541 620
Skulder och eget kapital 4 389 4 425 4 617 4 600 4 650 3 858 4 261 4 130 4 357 4 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 22 120 121 278 389
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 11 10 10 13 14 13 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 30 29 22 22 21 35 82 89 138 145
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 60 0 72 230 0
Omsättning 1 051 846 934 1 028 1 243 1 211 962 1 159 1 383 1 516
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 866 964 962 580 631 733
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 35 70 202 105 208 271
Rörelseresultat, EBITDA 338 121 307 423 625 467 145 213 357 120
Nettoomsättningförändring 24,23% -0,12% -16,63% 17,32% -10,17% 0,21% -17,00% -8,16% -13,86% -%
Du Pont-modellen 2,42% -2,46% 1,65% 2,20% 6,47% 7,39% -0,94% 0,87% 1,10% -4,66%
Vinstmarginal 10,09% -12,88% 8,97% 9,94% 34,76% 29,56% -4,16% 3,11% 3,80% -14,33%
Bruttovinstmarginal 98,48% 90,19% 96,69% 97,54% 90,99% 95,44% 96,57% 90,60% 96,99% 87,37%
Rörelsekapital/omsättning 69,74% 61,11% 52,77% 10,33% 7,97% -12,66% -54,68% -13,03% -8,40% -11,60%
Soliditet 50,30% 47,62% 48,50% 47,70% 50,58% 58,66% 47,80% 56,61% 59,44% 58,69%
Kassalikviditet 491,98% 279,51% 240,57% 132,31% 133,82% 63,36% 41,43% 74,05% 80,41% 72,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...