Visa allt om Syversen Nät AB
Visa allt om Syversen Nät AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 745 3 064 2 966 3 202 3 960
Övrig omsättning - 4 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -11 -21 -5 -4 -348 -1 844 28 -951 -398
Resultat efter finansnetto -23 491 -11 -1 21 -298 39 526 335 3 602 -492
Årets resultat -23 491 -11 -1 21 -298 39 626 615 4 639 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 108 110 112 0 0 727 1 700 1 702 1 709
Omsättningstillgångar 545 565 572 581 787 1 244 43 897 1 957 7 917 3 612
Tillgångar 650 673 682 693 787 1 244 44 623 3 657 9 619 5 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 634 657 166 177 178 557 42 405 2 778 6 163 1 524
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 500 500 500 500 577 191 202 213
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 942 2 819
Kortfristiga skulder 17 17 17 17 109 188 1 642 587 1 312 765
Skulder och eget kapital 650 673 682 693 787 1 244 44 623 3 657 9 619 5 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 140 500 368 371 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 78 307 20 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 131 369 273 286 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 41 550 0 4 000 0
Omsättning 0 4 0 0 0 745 3 064 2 966 3 202 3 960
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 745 1 532 2 966 3 202 3 960
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 357 537 657 653 768
Rörelseresultat, EBITDA -21 -9 -19 -5 -4 -348 -1 844 30 -944 -372
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -75,69% 3,30% -7,37% -19,14% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -23,95% 88,96% 11,92% 38,48% -7,37%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -40,00% 1 295,56% 14,70% 115,58% -9,90%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 71,68% 39,30% 41,54% 9,49% 24,24%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 141,74% 1 379,08% 46,19% 206,28% 71,89%
Soliditet 97,54% 97,62% 24,34% 25,54% 22,62% 44,77% 95,03% 77,93% 64,07% 28,64%
Kassalikviditet 3 205,88% 3 323,53% 3 364,71% 3 417,65% 722,02% 661,70% 2 639,46% 235,78% 562,80% 372,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...