Visa allt om Aktiebolaget Centrumbyggen
Visa allt om Aktiebolaget Centrumbyggen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Resultat efter finansnetto -336 -379 -590 -562 -562 -1 193 -4 181 -526 -24 761 -89 977
Årets resultat -262 -296 -460 -414 -414 -879 -4 099 -379 -24 730 -89 909
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 456 822 443 651 504 813 413 336 34 989 28 440 20 145 114 168 129 472 109 398
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tillgångar 456 822 443 651 504 813 413 336 34 989 28 440 20 145 114 168 129 472 109 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 400 8 400 8 400 4 829 4 829 4 829 4 829 8 700 8 446 16 818
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 448 422 435 251 496 413 408 507 30 160 23 611 15 316 105 468 121 026 92 584
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 456 822 443 651 504 813 413 336 34 989 28 440 20 145 114 168 129 472 109 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 1,84% 1,89% 1,66% 1,17% 13,80% 16,98% 23,97% 7,62% 6,52% 15,37%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...