Visa allt om BIAM Kommunikationsteknik Aktiebolag
Visa allt om BIAM Kommunikationsteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 156 460 508 551 630 500 922 1 321 1 180 692
Övrig omsättning 106 - 9 140 2 23 - 31 - -
Rörelseresultat (EBIT) 42 -60 -50 123 38 15 3 81 19 -135
Resultat efter finansnetto 42 -59 -49 124 38 18 4 82 16 -137
Årets resultat 42 -59 -49 91 33 18 4 82 16 -137
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 23 5 5 7 9 155 185 230 263
Omsättningstillgångar 397 337 443 517 399 356 513 481 570 302
Tillgångar 402 360 448 522 405 365 668 666 800 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 164 222 391 300 292 274 270 189 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 179 165 187 65 31 19 304 296 427 0
Kortfristiga skulder 18 31 38 65 74 54 90 99 184 392
Skulder och eget kapital 402 360 448 522 405 365 668 666 800 565
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 33 28 55 32 104
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 3 9 9 8 9 30 34 43 32 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Omsättning 262 460 517 691 632 523 922 1 352 1 180 692
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 156 460 508 551 630 500 922 1 321 1 180 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 9 13 8 9 63 65 98 64 149
Rörelseresultat, EBITDA 42 -56 -50 124 41 18 34 120 66 -104
Nettoomsättningförändring -66,09% -9,45% -7,80% -12,54% 26,00% -45,77% -30,20% 11,95% 70,52% -%
Du Pont-modellen 10,70% -16,11% -10,71% 23,95% 9,38% 4,93% 0,60% 12,31% 2,38% -23,89%
Vinstmarginal 27,56% -12,61% -9,45% 22,69% 6,03% 3,60% 0,43% 6,21% 1,61% -19,51%
Bruttovinstmarginal 77,56% 48,70% 47,05% 47,19% 40,16% 48,80% 41,76% 38,68% 32,29% 33,53%
Rörelsekapital/omsättning 242,95% 66,52% 79,72% 82,03% 51,59% 60,40% 45,88% 28,92% 32,71% -13,01%
Soliditet 51,24% 45,56% 49,55% 74,90% 74,07% 80,00% 41,02% 40,54% 23,62% 30,62%
Kassalikviditet 2 122,22% 964,52% 1 050,00% 738,46% 501,35% 572,22% 494,44% 421,21% 248,37% 49,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...