Visa allt om Olby Design AB
Visa allt om Olby Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 588 3 551 3 582 3 361 4 151 4 441 3 298 4 872 5 340 4 778
Övrig omsättning 188 - 137 7 4 - 18 2 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 232 -180 373 -337 -136 106 30 -295 144 -3
Resultat efter finansnetto 108 -315 218 -354 -144 97 22 -300 116 -13
Årets resultat 108 -315 218 -354 -144 88 -7 -174 117 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 198 2 299 2 400 84 48 64 83 123 166 193
Omsättningstillgångar 3 680 3 553 4 046 3 438 3 718 4 480 3 179 3 293 3 664 2 985
Tillgångar 5 878 5 851 6 445 3 522 3 766 4 545 3 262 3 416 3 830 3 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 012 904 1 218 286 640 784 696 702 876 759
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 126 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 324 4 385 4 349 2 664 2 478 2 587 1 916 2 029 1 780 1 335
Kortfristiga skulder 542 563 877 573 648 1 174 650 685 1 048 954
Skulder och eget kapital 5 878 5 851 6 445 3 522 3 766 4 545 3 262 3 416 3 830 3 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 354 148 286 244 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 225 1 317 1 619 1 640 1 755 1 229 962 1 403 1 302 1 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 427 448 602 557 608 584 435 666 574 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 776 3 551 3 719 3 368 4 155 4 441 3 316 4 874 5 355 4 778
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 6 6 6 6 5 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 647 888 597 560 692 740 660 609 668 683
Personalkostnader per anställd (tkr) 421 404 347 344 370 341 277 281 257 248
Rörelseresultat, EBITDA 333 -79 474 -312 -120 125 70 -253 204 64
Nettoomsättningförändring -27,12% -0,87% 6,58% -19,03% -6,53% 34,66% -32,31% -8,76% 11,76% -%
Du Pont-modellen 3,96% -3,03% 5,79% -9,57% -3,61% 2,33% 0,95% -8,61% 3,76% -0,06%
Vinstmarginal 9,00% -4,98% 10,41% -10,03% -3,28% 2,39% 0,94% -6,03% 2,70% -0,04%
Bruttovinstmarginal 68,62% 74,74% 76,07% 71,38% 64,90% 66,67% 59,28% 58,91% 57,70% 49,46%
Rörelsekapital/omsättning 121,25% 84,20% 88,47% 85,24% 73,96% 74,44% 76,68% 53,53% 48,99% 42,51%
Soliditet 17,22% 15,45% 18,90% 8,12% 16,99% 17,25% 21,34% 20,55% 25,24% 26,84%
Kassalikviditet 96,49% 154,00% 105,82% 172,25% 221,45% 202,21% 153,08% 187,74% 172,04% 114,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...