Visa allt om Spinn Holding Invest AB
Visa allt om Spinn Holding Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 222 1 277 358 25 14 0 372 341 27 448
Övrig omsättning - 86 76 - - 10 203 419 332 339
Rörelseresultat (EBIT) -12 55 -191 -301 -68 -38 79 66 -11 37
Resultat efter finansnetto -24 -180 1 765 -295 -52 -61 214 5 12 77
Årets resultat -43 -180 1 765 -264 5 1 156 0 8 39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 353 964 544 1 793 1 775 1 775 1 816 1 819 1 320 1 402
Omsättningstillgångar 36 369 2 450 507 147 165 229 385 643 538
Tillgångar 1 389 1 334 2 994 2 300 1 922 1 940 2 044 2 204 1 964 1 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 613 656 2 035 501 765 760 768 612 612 604
Obeskattade reserver 0 0 0 0 31 90 160 127 154 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 200 800 1 000 1 021 1 000 1 000 1 000 1 000 1 065
Kortfristiga skulder 376 478 159 800 105 91 117 465 198 117
Skulder och eget kapital 1 389 1 334 2 994 2 300 1 922 1 940 2 044 2 204 1 964 1 940
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 83 206 220 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 15 15 15 1 0 26 66 66 100
Utdelning till aktieägare 0 0 1 199 79 0 0 10 0 0 0
Omsättning 222 1 363 434 25 14 10 575 760 359 787
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 372 341 27 448
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 119 277 287 332
Rörelseresultat, EBITDA -7 60 -186 -296 -68 -38 82 68 -5 44
Nettoomsättningförändring -82,62% 256,70% 1 332,00% 78,57% -% -100,00% 9,09% 1 162,96% -93,97% -%
Du Pont-modellen -0,86% -2,62% 60,45% -10,87% -0,42% -% 10,57% 6,26% 2,60% 6,55%
Vinstmarginal -5,41% -2,74% 505,59% -1 000,00% -57,14% -% 58,06% 40,47% 188,89% 28,35%
Bruttovinstmarginal 15,77% 11,35% -4,75% 100,00% 100,00% -% 23,66% -0,59% -25,93% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -153,15% -8,54% 639,94% -1 172,00% 300,00% -% 30,11% -23,46% 1 648,15% 93,97%
Soliditet 44,13% 49,18% 67,97% 21,78% 40,99% 42,59% 43,34% 31,92% 36,81% 36,85%
Kassalikviditet 9,57% 38,08% 803,14% 59,00% 106,67% 181,32% 195,73% 40,86% 73,74% 123,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...