Visa allt om Härnösands Trafikövningsplats Aktiebolag
Visa allt om Härnösands Trafikövningsplats Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 645 3 888 3 634 3 932 3 918 3 660 3 230 2 902 2 366 2 374
Övrig omsättning 247 181 21 31 530 58 - 331 78 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 517 1 418 1 044 1 518 1 978 1 438 1 439 1 577 724 122
Resultat efter finansnetto 1 514 1 393 934 1 467 1 994 1 440 1 442 1 600 755 135
Årets resultat 1 105 1 099 733 848 905 890 896 894 407 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 507 4 956 5 558 6 370 6 643 5 682 5 133 4 751 2 837 2 643
Omsättningstillgångar 775 1 216 750 1 009 2 091 1 498 1 024 1 021 1 548 1 321
Tillgångar 5 281 6 172 6 308 7 380 8 734 7 180 6 156 5 772 4 385 3 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 927 2 922 1 822 1 089 5 742 4 836 3 946 3 850 2 956 2 631
Obeskattade reserver 2 991 2 898 2 926 2 941 2 636 1 885 1 669 1 455 1 110 931
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 364 352 1 559 350 357 458 541 467 319 404
Skulder och eget kapital 5 281 6 172 6 308 7 380 8 734 7 180 6 156 5 772 4 385 3 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 172 93 124 69 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 822 809 663 769 723 545 439 414 500 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 336 241 244 216 201 193 149 157 168 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 600 0 0 800 0 81
Omsättning 3 892 4 069 3 655 3 963 4 448 3 718 3 230 3 233 2 444 2 375
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 215 1 296 1 817 1 311 1 306 1 220 1 615 1 451 1 183 791
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 374 492 365 349 332 402 374 393 341
Rörelseresultat, EBITDA 2 030 2 021 1 652 2 201 2 580 1 965 1 850 1 962 1 039 431
Nettoomsättningförändring -6,25% 6,99% -7,58% 0,36% 7,05% 13,31% 11,30% 22,65% -0,34% -%
Du Pont-modellen 28,73% 22,99% 16,60% 20,75% 22,84% 20,06% 23,41% 27,84% 17,22% 3,41%
Vinstmarginal 41,62% 36,50% 28,81% 38,94% 50,92% 39,34% 44,61% 55,38% 31,91% 5,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,28% 22,22% -22,26% 16,76% 44,26% 28,42% 14,95% 19,09% 51,94% 38,63%
Soliditet 80,67% 83,97% 65,06% 44,13% 87,99% 86,70% 84,08% 84,85% 85,64% 83,28%
Kassalikviditet 212,91% 345,45% 48,11% 288,29% 585,71% 327,07% 189,28% 218,63% 485,27% 326,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...