Visa allt om Walter Cifuentes Medical AB
Visa allt om Walter Cifuentes Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 10 4 10 12 15 12 202 791 744
Övrig omsättning 28 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -52 -56 -46 -67 -57 -74 -34 248 277
Resultat efter finansnetto -4 -52 -17 -46 -81 -47 -78 23 323 311
Årets resultat -4 -52 -9 -1 -16 -2 -4 1 180 208
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 19 28 38 0 0 3 4 6
Omsättningstillgångar 40 64 137 219 315 460 570 765 1 128 1 145
Tillgångar 40 73 155 248 353 460 570 767 1 132 1 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 31 83 92 93 309 311 315 514 785
Obeskattade reserver 0 0 0 8 0 118 163 234 222 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 43 73 148 207 33 97 219 396 209
Skulder och eget kapital 40 73 155 248 353 460 570 767 1 132 1 152
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 350
Omsättning 34 10 4 10 12 15 12 202 791 744
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 - 4 - - 15 12 202 791 744
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 - 5 - - 5 9 30 - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -43 -47 -37 -58 -57 -71 -32 250 280
Nettoomsättningförändring -40,00% 150,00% -60,00% -16,67% -20,00% 25,00% -94,06% -74,46% 6,32% -%
Du Pont-modellen -10,00% -71,23% -10,97% -18,55% -18,98% -10,22% -12,98% 3,39% 28,53% 27,00%
Vinstmarginal -66,67% -520,00% -425,00% -460,00% -558,33% -313,33% -616,67% 12,87% 40,83% 41,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 450,00% 210,00% 1 600,00% 710,00% 900,00% 2 846,67% 3 941,67% 270,30% 92,54% 125,81%
Soliditet 65,00% 42,47% 53,55% 39,47% 26,35% 86,08% 75,64% 63,04% 59,53% 78,02%
Kassalikviditet 307,69% 148,84% 187,67% 147,97% 152,17% 1 393,94% 587,63% 349,32% 284,85% 547,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...