Visa allt om Kluntarna Aktiebolag
Visa allt om Kluntarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 23 207 114 27 237 590 1 121
Övrig omsättning - - - 994 150 99 150 6 4 046 138
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -8 779 -85 -111 -471 -286 3 336 -14
Resultat efter finansnetto -5 17 56 853 -132 -75 -468 -160 3 382 55
Årets resultat -5 153 43 531 -132 3 2 1 2 203 127
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 6 230 1 771 1 733 1 918 2 103 5 676
Omsättningstillgångar 4 718 5 037 5 455 5 492 644 3 487 3 610 4 277 6 200 2 229
Tillgångar 4 718 5 037 5 455 5 492 6 873 5 258 5 343 6 195 8 304 7 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 694 5 000 5 146 5 104 4 872 5 204 5 201 5 599 6 598 4 395
Obeskattade reserver 0 0 180 180 0 0 80 554 718 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 825 0 0 0 0 2 640
Kortfristiga skulder 24 37 128 208 175 54 62 42 988 469
Skulder och eget kapital 4 718 5 037 5 455 5 492 6 873 5 258 5 343 6 195 8 304 7 904
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 150 39 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 100 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 10 0 0 105 87 165 156
Utdelning till aktieägare 300 300 300 0 0 200 0 0 1 000 0
Omsättning 0 0 0 1 017 357 213 177 243 4 636 1 259
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 23 207 114 27 237 590 1 121
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 110 - - 255 126 497 483
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -8 779 74 68 -286 -101 3 652 445
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -88,89% 81,58% 322,22% -88,61% -59,83% -47,37% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 15,62% -0,96% -1,43% -8,76% -2,58% 40,97% 1,91%
Vinstmarginal -% -% -% 3 730,43% -31,88% -65,79% -1 733,33% -67,51% 576,61% 13,47%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 22 973,91% 226,57% 3 011,40% 13 140,74% 1 786,92% 883,39% 157,00%
Soliditet 99,49% 99,27% 96,91% 95,35% 70,89% 98,97% 98,45% 96,82% 85,68% 59,25%
Kassalikviditet 19 658,33% 13 613,51% 4 261,72% 2 640,38% 368,00% 6 457,41% 5 822,58% 10 183,33% 627,53% 475,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...